Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine, donjeta Odluka o formiranju tijela za nadzor nad sprovođenjem Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma i njom predviđenih akcionih planova


  • VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine, donjeta Odluka o formiranju tijela za nadzor nad sprovođenjem Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma i njom predviđenih akcionih planova

Vijeće ministara BiH utvrdilo je 21. jula 2016. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine, kojim se želi olakšati građanima ostvarivanje njihovih prava, rasteretiti rad sudova, smanjiti sudski troškovi i ostvariti nove budžetske uštede.

Izmjenama Zakona precizira se da Pravobranilaštvo BiH provodi postupak za mirno rješenje spora, koji može pokrenuti svaka osoba koje namjerava podnijeti tužbu protiv Bosne i Hercegovine, kao i u slučajevima u kojima BiH namjerava tužiti neku osobu s prebivalištem ili boravištem u našoj zemlji.

Ministarstvo pravde dostavit će taj Prijedlog zakona, koji prati Zakon o parničnom postupku, Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014 – 2020), čime se stvara osnov za uspostavljenje novog partnerstva između aktera iz zdravstvenog sektora BiH i država članica EU.

Pristupanjem Bosne i Hercegovine ovom programu stvara se mogućnost kvalitetnije saradnje zemalja regiona i Evropske unije razmjenjivanjem iskustava, informacija i praksi, što bi doprinijelo unapređenju međunarodnih odnosa u ovoj oblasti i bržoj integraciji BiH u Evropsku uniju. U okviru Programa zainteresirane strane imaju mogućnost da učestvuju u raznim projektima razmjene informacija, praksi i iskustava te pružanja podrške pitanjima iz oblasti zdravstva u državi, s naglaskom na determinante zdravlja i fokusom na pacijenta.

Ministarstvo civilnih poslova dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je šef Misije Bosne i Hercegovine u Briselu.

Vijeće ministara BiH predložilo je Predsjedništvo BiH donošenje odluku o privremenoj primjeni Sporazuma s danom potpisivanja ovog sporazuma do njegovog stupanja na snagu, kako bi se Bosni i Hercegovini, u periodu provodenja procesa ratifikacije, omogućilo učešće u aktivnostima Programa.

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH o direktnim stranim ulaganjima u Bosnu i Hercegovinu i Izvještajem o aktivnostima Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini na promociji direktnih stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu u 2015. godini s Projektnim zadatkom za Okvirnu strategiju za privlačenje i promociju stranih direktnih investicija 2016 – 2020.

Cilj izrade dokumenta je definiranje aktivnosti i smjernica za promociju stranih investicija koje su fokusirane na povećanje priliva stranih investicija, olakšavanju poslovanja postojećim investitorima te unapređenju koordinacije nadležnih institucija u BiH.

U narednom periodu bit će nastavljene i aktivnosti u procesu uklanjanja administrativnih barijera za privlačenje novih investicija, nakon što su 2015. godini posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH značajno liberalizirana ulaganja u BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o formiranju tijela za nadzor nad sprovođenjem Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma i njom predviđenih akcionih planova.

U sastav ovog stručnog tijela imenovani su predstavnici nadležnih ministarstava i policijskih agencija na državnom i entitetskom nivou, te policije Brčko Distrikta BiH i Tužiteljstva BiH, saopšteno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara.

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Uprave za indirektno oporezivanje BiH u vezi s pregledom stanja u oblasti borbe protiv pranja novca, s ciljem harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sa standardima i preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca - FATF, saopćeno je iz Vijeća minsitara BiH.

Informacija uključuje ostvareni napredak u realizaciji aktivnosti nadležnih institucija na državnom i entitetskom nivou te u Brčko Distriktu BiH u vezi prijenosa novca i novčanih instrumenata preko granice u skladu sa preporukama FATF-a.

Riječ je o aktivnostima koje provode Finansijska policija Federacije BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu, Granična policija, Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo finansija BiH, Federalno ministarstvo finansija i Ministarstvo finansija Republike Srpske (Republički devizni inspektorat).

Izvor: Vebsajt BHRT i Vijesti, 21.07.2016.