Zastava Srbije

RS: Tokom vanrednog stanja obezbijeđena pravna sigurnost građana

22.06.2020.


Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović istakao je da je u toku vanrednog stanja u Srpskoj obezbijeđena pravna sigurnost građana, prevashodno predlaganjem uredaba sa zakonskom snagom o rokovima postupanja u sudskim postupcima.

"Postojala je realna opasnost da se, upravo zbog pandemije virusa korone, te okolnosti u kojima su radili pravosudni organi i institucije u Srpskoj, dogodi da neko od građana bude oštećen u sudskim rokovima. Navedenom uredbom obezbijeđeno je da niko ne bude oštećen, što je od izuzetnog značaja", istakao je Kasipović.

Prema njegovim riječima, ispunjena su dva osnovna cilja, a to su zaštita zdravlja građana i pitanje pravne sigurnost.

"U kazneno-popravnim zavodima u Republici Sroskoj u vrijeme pandemije nije bilo teškoća u radu, niti je bilo zaraženih. Na osnovu naredbe mene kao ministra pravde napravljena je određena redukcija u pogledu mogućnosti posjeta, pritvora, uslovnog otpuštanja, te drugih pogodnosti koje koriste osuđena lica", rekao je Kasipović.

On je naveo da su direktori kazneno-popravnih zavoda i resor za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija u Ministarstvu pravde uradili odličan posao.

"Kolektivni smještaj u vrijeme pandemije, vanredne situacije i vanrednog stanja ostao je jedino i samo u gerijatrijskim centrima i kazneno-popravnim zavodima i što je najvažnije nismo imali problema", rekao je Kasipović.

On je istakao da nezavisno od toga za šta neko izdržava kaznu, njegovo zdravlje moralo je da bude zaštićeno.

Kasipović je naveo da je prošle sedmice na sastanku sa direktorima kazneno-popravnih ustanova analizirano šta je urađeno u vrijeme pandemije i kako adekvatno odgovoriti na eventualne izazove u nekom budućem vremenu.

"Pored podrške Ministarstva pravde, kazneno-popravni zavodi imaće podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, kao i Instituta za javno zdravstvo, tako da ćemo u svakom trenutku obezbijediti dovoljnu strukturu i količine sredstava za zaštitu zdravlja osuđenih i pritvorenih lica, ali i zaposlenih", naglasio je Kasipović.

Govoreći o radu pravosudnih institucija u Srpskoj u vrijeme vanrednog stanja, Kasipović je ocijenio da je redukcija rada u pravosudnom sistemu, ne samo u Republici Srpskoj nego i u regionu, stvorila određene poteškoće.

"Međutim, ono što ohrabruje i na čemu temeljim optimizam jeste odlična saradnja sa nosiocima pravosudnih funkcija, tako da vjerujem da ćemo u budućem vremenu pojačanim intenzitetom rada, naravno, poštujući sve mjere, prije svega, zaštite zdravlja u postupcima koji se vode u sudovima, uhvatiti ritam i do kraja ove godine biti jednako efikasni kao i prošle", naglasio je Kasipović.

On je ocijenio da je pravosudni sistem u Republici Srpskoj mnogo efikasniji nego neki drugi sistemi u BiH.

Kasipović je naveo da će Ministarstvo pravde do kraja godine u skupštinsku proceduru uputiti ili je već uputilo više zakonskih rješenja.

"Zakoni koji se trenutno nalaze u skupštinskoj proceduri su Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, Prijedlog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć, Prijedlog zakona o sudskim taksama, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku. Sva zakonska rješenja su od izuzetne važnosti za naše društvo", pojasnio je Kasipović.

On je podsjetio da Ministarstvo pravde ima utvrđen koncept i pristup radu.

"Nastojali smo u ovom vremenu da analiziramo sve što smo radili, da vidimo šta je bilo dobro a šta bi moglo biti bolje i uvjeren sam da imamo odgovore na eventualne buduće izazove", zaključio je Kasipović.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 17.06.2020.

Naslov: Redakcija