Zastava Srbije

MISIJA OSCE-A U BIH: Žrtvama seksualnog nasilja u ratu u BiH omogućiti traženje pravde

22.06.2017.


Misija OSCE-a u BiH predstavila je u Sarajevu izvještaj "Postizanje pravde za žrtve seksualnog nasilja u oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini: Napredak ostvaren pred sudovima u BiH od 2014. do 2016." godine. Poručeno je da je cilj osigurati da se ova krivična djela nikada više ne ponove.

Ovaj izvještaj OSCE-a u BiH daje pregled najnovijeg napretka koji je postigao pravosudni sektor u BiH u radu u predmetima seksualnog nasilja počinjenog u oružanom sukobu.

Nastao je kao rezultat praćenja predmeta okončanih u periodu od 2014. do 2016. godine pred Sudom BiH i sudovima u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu.

U izvještaju je istaknuto da u posljednje tri godine sudovi i tužilaštva u cijeloj BiH daju veći prioritet predmetima seksualnog nasilja u oružanom sukobu nego ranije.

Navedeno je i da je u periodu između 2014. i 2016. godine, oko jedne trećine predmeta ratnog zločina koji su procesuirani pred sudovima u BiH sadržavalo obilježje seksualnog nasilja, za razliku od samo jedne četvrtine u periodu između 2011. i 2013. godine.

Među pozitivnim trendovima je i to da tužioci i sudije postupaju sa žrtvama seksualnog nasilja u oružanom sukobu sa senzibilitetom i poštujući njihovo dostojanstvo u većoj mjeri nego ranije. Naglašeno je i to da nekoliko sudova i tužilaštava još uvijek nemaju posebnog službenika za podršku svjedocima.

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ambasador Jonathan Moore poručio je da je tema seksualnog nasilja u oružanom sukobu veoma važna.

"Ova krivična djela su se dogodila u BiH prije više od 20 godina. Kao i u mnogim drugim krivičnim djelima, nažalost, nije ostvareno dovoljno pravde. Žrtve ovih krivičnih djela se još uvijek osjećaju kao pod izuzetnim pritiskom, emocionalnim i drugim. I naravno ovo se odnosi i na žene i na muškarce", istakao je Moore.

Naglasio je da "žele osigurati da se ova krivična djela ne ponove nikada više".

"A tamo gdje su se dogodila želimo da osiguramo da žrtve imaju mogućnost da traže pravdu", dodao je Moore.

Edward Ferguson, ambasador Velike Britanije u BiH, podsjetio je da je 2014. godine Ujedinjeno Kraljevstvo bilo domaćin globalnog samita čija je ideja bila da se jednom zauvijek ukine seksualno nasilje u oružanim sukobima.

"Od tada do danas zajedno sa našim međunarodnim partnerima radimo na tome da se zapravo ukine to osjećanje nepravedne stigme koju osjećaju žrtve ovih krivičnih djela", pojasnio je Ferguson.

Sa vlastima rade na tome da se poboljšaju usluge koje žrtve seksualnog nasilja imaju, uključujući finansijsku i psihološku podršku. Ferguson je rekao da na tom polju rade na tome da pomognu žrtvama da ostvare pristup pravdi.

"Meni je drago da ovaj sveobuhvatni OSCE-ov izvještaj pokazuje da je bilo napretka u tom smislu, i u smislu broja procesuiranih predmeta i u smisli zbrinjavanja žrtava", ukazao je on.

Još jedna tema koja je istaknuta u izvještaju jeste da žrtve, po prvi put, imaju mogućnost na kompenzaciju koju im dodjeljuje sud.

"Ima još mnogo toga da se uradi, većina žrtava seksualnog nasilja nije ostvarilo pravdu. Ima još puno toga što će nas držati zauzetima u godina koje predstoje na rješavanju ovog pitanja", dodao je Ferguson.

Zamjenica tužioca MKSJ-a Michelle Jarvis izrazila je zadovoljstvo jer vide pozitivne rezultate kada je u pitanju veći broj procesuiranih predmeta.

"Iz našeg iskustva u Tribunalu znamo da ova vrsta predmeta i dalje predstavlja izazov za izricanje odgovornosti. Također, mi u Tribunalu razmatramo naš rad i pokušavamo da nađemo strategije koje će nam pomoći da u budućnosti ostvarimo još bolje rezultate", istakla je Jarvis.

Naglasila je da "znaju da ostaje još mnogo izazova te da mnoge žrtve još uvijek čekaju pravdu". Jarvis je iskoristila priliku da podrcta njihovu predanost naročito kada su u pitanju nadoknade žrtvama.

Među preporukama iz izvještaja navedeno je i to da međunarodna zajednica treba nastaviti sa pružanjem podrške rješavanju predmeta seksualnog nasilja počinjenog u oružanom sukobu sa fokusom na prava žrtve, sa posebnim naglaskom na podršku organizacijama koje pružaju besplatnu pravnu pomoć žrtvama.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 21.06. 2017.