Zastava Srbije

PREPORUKA ZA POSTEPENO UBLAŽAVANJE MJERA U ZATVORENIM PROSTORIMA ZA KOJE NISU PROPISANE SPECIFIČNE MJERE U RS

22.05.2020.


Obavještavamo omladinske organizacije i druga udruženja građana da su dužni poštovati do sada donesene odluke Republičkog štaba za vanredne situacije, a u slučaju održavanja aktivnosti da poštuju preporuke Instituta za javno zdravstvo.

Preporučuje se poštovati dobre higijenske prakse i već utvrđene standarde koji se odnose na higijenu ruku i respiratornu higijenu, dosljedno nošenje zaštitne maske i održavanje udaljenosti od najmanje 2 metra te izbjegavanje nepotrebnog bliskog kontakta s ljudima. Osobe koje imaju povišenu temperaturu ili druge simptome zarazne bolesti (kao kašalj, bol u grlu, otežano disanje, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…) bilo sa povišenom temperaturom bilo bez nje, ne treba da dolaze na posao. Savjetuje se da telefonom kontaktiraju doktora porodične medicine. Prilikom ulaska na posao, preporučuje se da se zaposlenicima mjeri temperatura beskontaktnim toplomjerom, te da se osobe koje imaju povišenu temperaturu vraćaju kući.

- ULAZNI PROSTOR -

Na ulazu u objekat obezbijediti dozatore sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola.

Na ulazu u objekat neophodno je postaviti jasne i vidljive poruke o obavezi dezinfikovanja ruku, te u vezi sa ličnom zaštitnom opremom i načinom postupanja u objektu i poštovanjem rastojanja fizičke distance.

Kontrolisati ulazak stranki/posjetilaca u objekat u skladu sa procesom rada ustanove.

- UNUTRAŠNjI PROSTOR -

Preporučuje se nošenje maski i to tako da maska pokriva nos, usta i bradu i da dobro naliježe na lice. Maska se, nakon što se postavi na lice, ne dodiruje rukama. Čim se ovlaži ili zaprlja, masku je potrebno zamijeniti. Maska se skida hvatanjem za vezice (ne dodiruje se prednja strana), odlaže se u korpu za smeće sa poklopcem, nakon čega se obavezno operu ili dezinfikuju ruke.

U zatvorenom prostoru u kome se nalazi više osoba treba boraviti što je kraće moguće.

U zajedničkom zatvorenom prostoru treba da boravi što manji broj ljudi.

Broj osoba u zatvorenim prostorima treba ograničiti tako da je moguće obezbjediti udaljenost od najmanje 2 m od drugih osoba u svim pravcima, sa istaknutim jasnim obavještenjem o održavanju fizičke udaljenosti

U zatvorenim prostorima mora biti dostupan dozator, poželjno beskontaktni, sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola i jasno istaknuto obavještenje o obavezi dezinfekcije ruku. Dozatore postaviti u predulazu ili na izlazu iz toaleta te na više mjesta u objektu zavisno od procesa rada.

Ako se zatvoreni prostor koristi za održavanje sastanaka/aktivnosti u kojima učestvuje više osoba, poslije sastanka obezbjediti dovoljno dugu pauzu tokom koje se prostor može očistiti i denzifikovati sredstvom na bazi hlora u skladu sa uputstvom proizvođača ili sredstvom na bazi 70% alkohola, a potom i provjetriti nakon čišćenja. Površine koje se često dodiruju rukama prebrisati dezinfekcionim sredstvom na bazi 70% alkohola (radne stolove, tastature kompjutera, kompjuterski miš, telefon).

Vodu i sokove tokom sastanka služiti u originalnoj ambalaži. Izbjegavati služenje hrane.

1. Ventilacija

Zatvoreni prostor neophodno je redovno provjetravati, omogućiti prirodno provjetravanje prostorija sa kontinuiranim protokom vazduha. Ne koristiti vještačku ventilaciju.

U toaletima sa mehaničkom ventilacijom, ventilacija mora raditi 24/7, pod vakumom

Korisnici WC-a trebaju biti upućeni da ispiraju WC školjke s poklopljenim poklopcem kako bi spriječili raspršivanje kapljica prilikom ispiranja WC školjke.

2. Čišćenje i dezinfekcija u objektu

Čišćenje objekta treba da vrše higijeničari/spremačice.

Za sanitarne čvorove potrebno je osigurati učestalije pravilno čišćenje i higijenu.

Na kraju radnog vremena higijeničar/spremačica ima zadatak da izvrši dezinfekciju svih radnih i podnih površina, kvaka, slavina, rukohvata na stolicama, stolova i sjedišta stolica ukoliko omogućavaju vlažno čišćenje, pregrada, ukoliko postoje, te svih mokrih čvorova i površina sa kojima su klijenti i radno osoblje dolazili u kontakt.

Preporučuje se više puta u toku radnog dana, zavisno od broja osoba koje borave u objektu čišćenje površina koje se češće dodiruju (kvake, slavine, rukohvata na stolicama, stolova i sjedišta stolica, šalteri, dugmad na liftu...)

Način čišćenja i dezinfekcije u radnom prostoru možete detaljno pogledati u uputstvu na sajtu JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske:

Uputstvo za provođenje čišćenja i dezinfekcije površina i prostora u objektima možete pročitati ovdje.

3. Upravljanje otpadom

Nakon čišćenja i dezinfekcije radnog prostora uklonite ličnu zaštitnu opremu pravilno.

Ličnu zaštitnu opremu i otpad od čišćenja prostora, kao i odložene maske korisnika usluga i zaposlenika i rukavice ukoliko ih nose moraju se staviti u plastičnu kesu za otpad i, kada su pune, čvrsto ih zavezati. Sadržaj kesa se ne smije sabijati i iste se nakon vezivanja stavljaju u drugu plastičnu kesu za otpad koju čvrsto vežemo i više ne otvaramo.

4. Lična higijena

Neophodno je obezbjediti uslove za pravilnu higijenu ruku, pošto je ona najvažnija mjera kontrole infekcije (topla voda, sapun, papirni ubrusi u toaletima).

Ruke treba prati sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi što češće. Sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola koje sadrži 70% alkohola može se koristiti, ali ne kao zamjena za pranje ruku sapunom i vodom

Uz odgovarajuću higijenu ruku rukavice nisu potrebne radnicima kod kojih to proces rada ne zahtjeva.

Ne koristiti sušače za ruke

4.1. Bitne napomene za upotrebu dezinficijensa za ruke:

Preporučeno je da se prije korištenja dezinficijensa, ruke operu sapunom i toplom vodom, naročito ako su vidljivo zaprljane (postupak pranja traje najmanje 20 sekundi).

Sredstvo za dezinfekciju potrebno je nanijeti na suhe i čiste dlanove u količini od 1 do 2 mL (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača).

Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati.

Potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se obavezno javiti nadređenom radniku u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju, kako bi se osigurao novi.

Napomena: Preporuke su podložne izmjenama u zavisnosti od promjene epidemiološke situacije.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 20.05.2020.

Naslov: Redakcija