Zastava Srbije

ZAKON O DOPRINOSIMA FBIH: Održana javna rasprava Ustavnog suda FBiH o zahtjevu za ocjenu ustavnosti Zakona

22.03.2023.


Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine razmatrao je na javnoj raspravi Zahtjev za utvrđivanje ustavnosti odredbi - člana 7. stava 2. i 3. Zakona o doprinosima ("Sl. novine FBiH", br. 35/1998, 54/2000, 16/2001, 37/2001, 48/2001 - dr. zakon, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015, 104/2016, 34/2018, 99/2019, 4/2021 i 6/2023 – dalje: Zakon) FBiH i člana 4. Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Sl. novine FBiH", br. 64/2008, 81/2008, 98/2015, 6/2017, 38/2017, 39/2018, 12/2021, 6/2022 i 19/2023 – dalje: Pravilnik) koji ovom sudu uputio Milan Dunović, potpredsjednik FBiH u vrijeme podnošenja zahtjeva.

U zahtjevu se ističe kako spomenuti član 7. Zakona o doprinosima FBIH propisuje različitu osnovicu za obračun doprinosa u ovisnosti od toga da li je obveznik zaposlen kod rezidenta, odnosno nerezidenta (međunarodne organizacije, diplomatsko-konzularna predstavništva...)

Podnositelj zahtjeva smatra kako osporene odredbe Zakona i Pravilnika pokreću pitanja usklađenosti sa odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 1/1994, 1/1994 - Amandman I, 13/1997 - Amandmani II-XXIV, 13/1997 - Amandmani XXV i XXVI, 16/2002 - Amandmani XXVII-LIV, 22/2002 - Amandmani LVI-LXIII, 52/2002 - Amandmani LXIV-LXXXVII, 60/2002 - ispr. Amandmana LXXXI, 18/2003 - Amandman LXXXVIII, 63/2003 - Amandmani LXXXIX-XCIV, 9/2004 - Amandmani XCV-CII, 32/2007 - ispr., 20/2004 - Amandmani CIII i CIV, 33/2004 - Amandman CV, 71/2005 - Amandmani CVI-CVIII, 72/2005 - Amandman CVI, 88/2008 - Amandman CIX i 79/2022 - Amandmani CX-CXXX).

Naime, članom 7. stav 1. osporenog zakona propisano je da osnovica za obračun doprinosa ne može biti niža od najniže plaće, a što važi i u slučaju kada je stvarna plaća niža od najniže plaće.

Kako se u zahtjevu nadalje navodi, osporenim odredbama Zakona zasnovan je nejednak tretman obveznika koji su zaposleni kod nerezedentnih poslodavaca u FBiH, a za koje je najniža osnovica za obračun i uplatu doprinosa prosječna plaća u FBiH u odnosu na obveznike zaposlene kod rezidentnih poslodavaca za koje je najniža osnovica za obračun i uplatu doprinosa najniža plaća.

Podnositelj zahtjeva se u tom kontekstu pozvao i na odredbe Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno član 1. Protokola br. 12 što se odnosi na zabranu diskriminacije, te na sudsku praksu, navodeći kako ne postoji objektivno i razumno opravdanje za različit tretman spomenutih kategorija obveznika.

Kako je saopćila izvjestiteljica u ovom predmetu, sutkinja Mirjana Čučković, Federalno ministarstvo finansija je u odgovoru na zahtjev navelo kako su osporene odredbe spomenutog pravilnika propisane iz razloga zaštite zaposlenika rezidenta FBiH u vezi s utvrđivanjem osnovice za doprinose za obavezna osiguranja, a posebno doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, iz čega proistječe pravo na penzijski staž.

Resorno ministarstvo (obrađivač zakona) smatra kako je to u suprotnosti s navodima da su uposlenici kod poslodavca-nerezidenta u nepovoljnijem položaju, te navodi kako bi u slučaju ostavljanja mogućnosti prijave najniže osnovice za uposlenike rezidente od poslodavaca nerezidenata došlo do povećanja “sive zone”, te da bi se to negativno odrazilo i na visinu njihove penzijske osnovice.

Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, kao donositelji osporenog zakona, nisu dostavili odgovor na razmatrani zahtjev, niti su se odazvali na javnu raspravu Ustavnog suda FBiH.

Stanovišta strana u ovom ustavnosudskom postupku obrazložile su punomoćnica podnositelja zahtjeva, advokatica Dženana Hadžiomerović i Esma Jahić, punomoćnica Federalnog ministarstva finansija.

Prema odluci Ustavnog suda FBiH pored stranaka u postupku, a radi davanja obavještenja od značaja za donošenje odluke, na javnu raspravu je pozvana i Porezna uprava FBiH čije je stavove povodom razmatranja spomenutog predmeta obrazložila Ifeta Fazlić, punomoćnica ove uprave.

U sklopu dijela javne rasprave u kojoj su sudije bili u prilici postavljati pitanja punomoćnicima strana u postupku, otvorena su brojna pitanja od značaja za donošenje odluke u ovom predmetu, uključujući i dileme koje se tiču načela/pravila da se doprinosi uplaćuju na stvarni iznos plaće, načela proporcionalnosti u kontekstu zaštite od diskriminacije i drugih relevantnih pitanja.

Zanimljivo je, kako je rečeno, da se radi o zakonu koji je mijenjan čak 13 puta, a i trenutno je aktuelno donošenje novog zakona o doprinosima FBiH.

Odluka u vezi s meritumom javne rasprave bit će donesena naknadno, a nakon sjednice vijećanja i glasanja Ustavnog suda FBiH.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 14.03.2023.

Naslov: Redakcija