Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O NOTARSKOJ SLUŽBI: Izmjene Zakona zbog potrebe usaglašavanja sa izmjenama drugih zakona

22.03.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o notarskoj službi.

Ovim zakonom uređuju se notarska služba u Republici Srpskoj, postupak izbora, razrješenja i prestanka službe notara, imenovanje vršioca dužnosti notara i zamjenika notara, nadležnosti notara, obaveze notarske obrade isprava i notarskih potvrda, pravila postupka o načinu poslovanja notara, vođenje poslovnih knjiga, način čuvanja isprava i spisa, disciplinska odgovornost notara, nagrada za rad i nadoknada troškova notara, polaganje notarskog ispita i nadzor nad primjenom zakona kao i druga pitanja bitna za obavljanje notarske službe.

Obrazlažući razloge za donošenje ovog zakona, obrađivač navodi da je važeći Zakon o notarima mijenjan više puta zbog čega su se u primjeni javile određene nejasnoće kao i potreba usaglašavanja ovog zakona sa izmjenama drugih zakona. Obrađivač navodi i da se predloženim rješenjima ne mijenja postojeći koncept notarijata, odnosno da je zadržana postojeća organizacija i nadležnosti notara.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.03.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija