Zastava Srbije

PORESKA UPRAVA RS: Pravna lica i preduzetnici koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva dužni su da sačine finansijske izvještaje za 2016. godinu i predaju ih najkasnije do 28. februara u jedinstveni registar koji vodi Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

22.02.2017.


Poreska uprava RS obavještava pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva da su dužni da sačine finansijske izvještaje za 2016. i predaju ih najkasnije do 28. februara u jedinstveni registar koji vodi Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge.

Kazna za nedostavljanje izvještaja za pravna lica iznosi 3.000 do 15.000, za odgovorno lice u pravnom licu od 300 do 1.500, a za preduzetnika registrovanog za samostalno pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga od 500 do 2.500 KM.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, M. Mi., 21.02.2017.