Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU I JAVNOSTI RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA RS: Nacrt zakona predviđa da neprofitnim organizacijama nije dozvoljeno političko djelovanje niti obavljanje političke aktivnosti

21.09.2023.


Zatupnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske na narednoj sjednici zakazanoj za 26. septembar raspravljat će o Nacrtu zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija.

Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija uvršten je na dnevni red sjednice i, ukoliko se usvoji, sve neprofitne organizacije koje se finansiraju iz inostranstva bit će proglašeni "stranim agentima".

Ovim Zakonom će se osnovati poseban Registar neprofitnih organizacija osnovanih u RS-u koje finansijski ili na drugi način pomažu strani subjekti kao agente stranog utjecaja. Također će se "urediti" uslovi i načini obezbjeđenja javnosti rada, te propisuju druga pitanja u vezi sa radom tih organizacija.

Nacrt zakona predviđa da neprofitnim organizacijama nije dozvoljeno političko djelovanje niti obavljanje političke aktivnosti.

Političko djelovanje neprofitnih organizacija u smislu ovog zakona podrazumijeva učešće u predizbornoj kampanji političkih stranaka i kandidata, prikupljanje sredstava za političke stranke i kandidate, finansiranje kandidata, odnosno političkih stranaka i sprovođenje političke aktovnosti radi formiranja javnog mnjenja radi postizanja političkih ciljeva.

Politička aktivnost označava svaku aktivnost prema organima, institucijama ili izabranim predstavnicima RS-a ili predstavnicima RS-a u institucijama Bosne i Hercegovine u smislu formulisanja, usvajanja ili izmjene propisa i politike RS-a ili u smislu političkog o javnog interesa.

U Registar, koji bi se trebao formirati u roku od šest mjeseci od stupanja zakona na snagu, upisuju se sljedeći podaci neprofitnih organizacija:

  • ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište osnivača,
  • osnivački akt i rješenje o upisu izdato od nadležnog organa,
  • statut,
  • organi neprofitne organizacije

Registar neprofirnig organizacija vodit će Ministarstvo pravde RS-a.

Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj neprofitna organizacija koja:

  • ne obilježi promotivni materijal u skladu sa članom 5. ovog zakona,
  • ne podnese prijavu ili prilikom podnošenja prijave ili dopune prijave da netačan podatak u vezi sa upisom u Registar iz člana 6. ovog zakona,
  • ne dostavi dopunu prijave o izvršenim promjenama u roku propisanom članom 8. stav 3. ovog zakona,
  • ne dostavi finansijski izvještaj iz člana 11. ovog zakona (koji će se morati dostavljati svakih šest mjeseci)

Nacrt ovog Zakona je izazvao zabrinutost kako domaće javnosti, tako i međunarodnih partnera Bosne i Hercegovine.

"Nacrt zakona predstavlja još jedan korak u nizu višegodišnjih pokušaja vlasti u RS-u da ograniče slobodu govora, okupljanja i udruživanja i uguše kritiku na sve načine, pa i metodama svojstvenim totalitarnim režimima", naveli su iz organizacije Kuća ljudskih prava.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 18.09.2023.

Naslov: Redakcija