Zastava Srbije

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLIJE UPOTREBE POSTAJU POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I KRITERIJIMA ZA OBRAČUN I NAČIN PLAĆANjA NAKNADA: Federalni trgovci autoopremom stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na kompanije iz Republike Srpske i Brčko distrikta

21.09.2021.


Pojedine firme u Federaciji Bosne i Hercegovine nezadovoljne su novom uredbom entitetske vlasti. Smatraju da im se time znatno otežava poslovanje u odnosu na konkurente iz ostatka Bosne i Hercegovine.

U avgustu ove godine na snagu je stupila Uredba o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada ("Sl. novine FBiH", br. 59/2021), a donijelo ju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Njome su obavezane i firme koje se bave trgovinom motornim uljima i drugim tečnim sredstvima za automobile, gumama i akumulatorima da plaćaju naknadu.

Konkretnije, riječ je o naknadi koja se plaća za ulja, proizvode koji sadrže polihlorirana jedinjenja, baterije i akumulatore, gume i otpadna vozila. Primjera radi, to znači da će trgovci morati plaćati 0,20 KM po jednom litru prodatog motornog ulja ili sredstva za odmrzavanje.

Firmama, koje se bave prodajom spomenutih proizvoda, nije sporno što moraju plaćati ovu naknadu, već to što se time, kako tvrde, stavljaju u nejednak položaj u odnosu na kompanije iz Republike Srpske i Brčko distrikta. Time će se firmama iz Republike Srpske ili Brčko distrikta omogućiti da prodaju ove proizvode u Federaciji, a da ne plaćaju ovu naknadu. Pitaju se ko će zbrinuti kao otpad proizvod koji je iz Republike Srpske prodat u Federaciji.

Strahuju da će postati nekonkurentni i traže naplaćivanje naknade u cijeloj državi

Firme u Federaciji strahuju da će zbog toga postati nekonkurentne. Prihvatljivo bi im bilo kada bi se ova naknada odnosila na sve firme u cijeloj Bosni i Hercegovini - da se npr. naplata vrši prilikom uvoza u Bosnu i Hercegovinu.

Shodno prethodno navedenom, insistiraju da se ova uredba stavi van snage i time okonča nejednak tretman kompanija koje se na jedinstvenom tržištu bave trgovinom istih proizvoda.

Istakli su da su nadležni prihvatili samo sitne korekcije prilikom utvrđivanja sadržaja ove uredbe. Smatraju da entitetske vlasti moraju insistirati da se naplata vrši na nivou Bosne i Hercegovine, kao što je npr. taksa za naftne derivate preko koje se novac slijeva na jedinstveni državni račun, a onda se raspoređuje prema nižim nivoima vlasti.


IZVOR: Vebsajt Klix, 19.09.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija