Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽITELJSKO VIJEĆE BIH: Na konkurs za poziciju predsjednika Suda BiH dosad se prijavilo pet kandidata


 

  • VISOKO SUDSKO I TUŽITELJSKO VIJEĆE BIH: Na konkurs za poziciju predsjednika Suda BiH dosad se prijavilo pet kandidata

Na konkurs za poziciju predsjednika Suda Bosne i Hercegovine koji je raspisan 5. septembra i koji je zatvore 20. septembra 2016. godine, dosad se prijavilo pet kandidata, rečeno je u Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH (VSTVBiH).

Istaknuto je, istovremeno, da s obzirom na to da postoji mogućnost da, ukoliko bude prijava putem pošte, te prijave 'stignu' u narednim danima.

Kada je riječ o proceduri izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija, a u konkretnom slučaju predsjednika Suda BiH, iz VSTV-a BiH navode da će sve pristigle prijave biti pregledane od Odjela za imenovanja VSTV-a BiH da bi se utvrdilo da li kandidati ispunjavaju uvjete propisane konkursom.

Po okončanju ove faze, biti će izvršena provjera da li neko od prijavljenih kandidata treba položiti kvalifikacioni, odnosno pismeni test.

U skladu s utvrđenom procedurom, kandidati koji na pismenom testu ili na temelju radnih rezultata u posljednje tri godine ostvare ocjenu višu od 70 posto bit će pozvani na razgovor.

U narednoj fazi, Podvijeće VSTV-a BiH na nivo BiH utvrdit će prijedlog liste kandidata za imenovanje koji će dostaviti VSTV-u BiH kao cjelini radi donošenja konačne odluke o imenovanju na spomenutu pravosudnu poziciju.

- S obzirom na to da aktualnoj predsjednici Suda BiH Meddžidi Kreso mandat ističe krajem januara 2017. godine, očekujemo da će sve spomenute faze izbora biti blagovremeno okončane i da će novi predsjednik Suda BiH biti izabran do isteka mandata predsjednice Kreso - rečeno je u odgovoru VSTV-a na upit u vezi s procedurom i rokovima koji se tiču provedbe konkursa za popunu ove pozicije.

Precizirano je, nadalje, da je konkurs za ovu poziciju raspisan ranije da bi se konkursna procedura mogla blagovremeno provesti, a što je u skladu s odlukom VSTV-a BiH da se konkurs za rukovodne pozicije raspisuje najkasnije četiri mjeseca prije isteka postojećeg mandata.

Shodno Rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka, VSTV nije u mogućnosti objaviti imena kandidata, a lista prijavljenih kandidata bit će dostupna samo kandidatima koji se prijave za ovu poziciju.

Kandidati, osim osnovnih uvjeta definiranih Zakonom o VSTV-u BiH, moraju zadovoljiti i posebne uvjete koji se odnose na radno iskustvo, a koji su, također, propisani odgovarajućim zakonskim odredbama.

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata, VSTVBiH uzima u obzir kriterije poput stručnog znanja, radno iskustvo i radne rezultate, kao i sposobnosti pokazane putem objavljivanja naučnih radova i druge aktivnosti u struci, uz stručnu sposobnost temeljenu na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organiziranim oblicima usavršavanja.

Osim pobrojanih kriterija, u obzir se uzima radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema, sposobnost da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje, te komunikativnost, odnosi s radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristranost i ugled, kao i iskustvo te stručna sprema za rukovodeće poslove.

Inače, predsjednik Suda BiH imenuje se na mandatni period od šest godina.

Aktuelna predsjednica Suda BiH Meddžida Kreso je na tu poziciju prvi put imenovana 10. oktobra 2004., te ponovno u januaru 2011. godine, otkada joj teče drugi mandat.

Izvor: Vebsajt Vijesti, 20.09.2016.