Zastava Srbije

PRAVILNIK O KVALIFIKACIONOM I PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA ZA POZICIJE NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA U BIH: Kvalifikaciono testiranje kandidata za osnovni nivo (sudovi općinskog/osnovnog i tužilaštva kantonalnog/okružnog nivoa) počinje od 15. septembra 2023. godine

21.08.2023.


Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na sudijske i tužilačke pozicije po konkursu broj 04-07-3-1787-1/2023 objavljenom dana 10.05.2023. godine, da se planira održavanje kvalifikacionog testiranja kandidata za OSNOVNI NIVO (sudovi općinskog/osnovnog i tužilaštva kantonalnog/okružnog nivoa) počev od 15. septembra 2023. godine.

Shodno odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini (“Sl. glasnik BiH” br. 78/2014,45/2015, 48/2016, 12/2018, 51/2018, 12/2021, 64/2021) kandidati će biti obaviješteni o terminu kvalifikacionog testiranja najmanje sedam dana prije održavanja testiranja."


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 16.08.2023.

Naslov: Redakcija