Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM STANOVIMA NA KOJIMA NE POSTOJI STANARSKO PRAVO RS: Predviđena mogućnost da se ovi stanovi dodjeljuju i licima koji su nosioci stanarskog prava na stanu u privatnom vlasništvu, a kojima u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova jedinica lokalne samouprave mora omogućiti otkup drugog odgovarajućeg stana

21.07.2023.


Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik rekao je da je Nacrtom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo predviđena mogućnost da se ovi stanovi dodjeljuju i licima koji su nosioci stanarskog prava na stanu u privatnom vlasništvu, a kojima u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova jedinica lokalne samouprave mora omogućiti otkup drugog odgovarajućeg stana.

- Prioritet u stambenom zbrinjavanju imaju lica koja su bila korisnici stana u državnoj svojini u ratu uništene zgrade, lica sa statusom porodica poginulih boraca, boraca, ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata, invalida rada, izbjeglih i raseljenih lica koja su stanove koristili kao alternativni smještaj - rekao je Vipotnik u parlamentu Republike Srpske, obrazlažući ovaj nacrt zakona.

On je rekao da je Savez opština i gradova Republike Srpske uputio inicijativu za izmjenu i dopunu ovog nacrta zakona kako bi se stanovi koji su vraćeni lokalnim zajednicama mogli dodjeljivati i licima koja su nosioci stanarskog prava na stanu u privatnom vlasništvu, kako bi ih pomenuta lica poslije mogla i otkupljivati.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 19.07.2023.

Naslov: Redakcija