Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede i preduzetništva na Plan korišćenja sredstava, za period 1.1 - 31.12.2023. godine, za Podršku razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija

21.07.2023.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 30. sjednici održanoj u Banjaluci, Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede i preduzetništva na Plan korišćenja sredstava, za period 1.1 - 31.12.2023. godine, za Podršku razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija, u iznosu od 14.500.000,00 KM.

Planom korišćenja sredstava za navedeni period planirano je 14.500.000,00 KM za dodjelu podsticaja privrednim subjektima za direktna ulaganja.

Naime, Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske propisano je da Ministarstvo, uz saglasnost Vlade, posredstvom plana utroška, odnosno plana korištenja sredstava, utvrđuje namjenu podsticajnih sredstava koja se dodjeljuju za određenu fiskalnu godinu.

U skladu sa navedenom normom, ministarstvo je planiralo da se raspoloživa sredstva u tekućoj fiskalnoj godini usmjere na pružanje podrške realizaciji investicionih projekata, čiji je predmet nabavka savremenih tehnologija i opreme ili razvoj i inovacija koje realizuju privredni subjekti iz sljedećih sektora u privredi i to:

-           industrija tekstila, odjeće i obuće,

-           metalna i elektro industrija,

-           industrija gume i plastike,

-           papirna i grafička industrija,

-           industrija građevinskih proizvoda, odnosno proizvodnja ostalih proizvod od nemetalnih minerala.

Podsticajima za direktna ulaganja podržavaju se investicije privrednih subjekata za nabavku i uvođenje savremene opreme i tehnologije. Najznačajnije investicije se odnose na nabavku novih ili polovnih /do 8 godina starosti/ proizvodnih linija, digitalizaciju proizvodnih procesa, CNC mašina, robota, lasera i drugo. Osnovni cilj dodjele sredstava podsticaja za direktna ulaganja je poboljšanje efikasnosti poslovanja, unapređenje konkurentnosti i produktivnosti privrede.

Vlada Republike Srpske razmatrala je informacije o pričinjenoj šteti koju je prouzrokovalo nevrijeme prethodnih dana u opštinama Republike Srpske.

Razmotrene su usmene informacije u vezi sa oštećenjem puteva, Aerodroma Banjaluka, škola i štetama u poljoprivredi. Nakon procjene štete u pogođenim područjima, Vlada i lokalne zajednice će reagovati u skladu sa procedurom.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje kojim je imenovala Interresorni Tim za jačanje bezbjednosti i sprečavanje nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj.

Cilj formiranja Interresornog Tima jeste unapređenje protoka i razmjene informacija u vezi praćenja i sprovođenja aktivnosti utvrđenih Programom mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanje nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj.

Interresorni Tim čine predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva pravde, Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Ministarstva porodice, omladine i sporta.

Vlada Republike Srpske razmotrila je Informaciju o realizaciju projekta Evropske unije EU za zapošljavanje (EU4Employment).

Projekat Evropske unije “Posao za sve” izrađen je u okviru godišnjeg programa IPA 2 za BiH za 2020. godinu. Rok za realizaciju je do 31. januara 2026. godine.

Budžet projekta iznosi pet miliona evra, a realizator je Međunarodna organizacija rada.

Cilj projekta je da se unapređenjem efikasnosti institucija na tržištu rada poboljša zaposlenost mladih, žena iz ruralnih područja, dugoročno nezaposlenih, osoba sa invaliditetom, niskokvalifikovanih osoba i Roma.

Projektom će biti obezbijeđena grant sredstva u vrijednosti od 3,2 miliona evra za realizaciju inovativnih programa za zapošljavanje, stručno osposobljavanje, unapređenje zapošljivosti i aktivaciju ranjivih kategorija na tržištu rada.

Očekivani rezultati projekta su: uvođenje najmanje pet inovativnih programa zapošljavanja, zapošljavanje 625 osoba iz ciljnih grupa, obezbjeđenje da 1250 osoba koristi inovativne aktivne politike tržišta rada te unapređenje svijesti o tržištu rada najmanje 800 pripadnika romske populacije.

U projektu učestvuju relevantne institucije Republike Srpske, a u Upravnom odboru projekta će biti angažovani predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju i JU Zavod za zapošljavanje.

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku kojom se odobrava isplata sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 337.000,00 KM za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 195 radnika iz 15 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Sredstva iz odluke doznačiće se Fondu PIO Republike Srpske u iznosu od 337.000,00 KM, od čega je iznos od 240.312,98 KM predviđen za djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 178 radnika preduzeća Dalekovod TKS a.d. iz Doboja, a iznos od 96.687,02 KM je predviđen za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 17 radnika iz 14 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske, a koji je otvoren do 31.12.2023. godine, a koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izradi Strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2024 - 2030. godine.

Cilj izrade Strategije je da se nastavi dosadašnja podrška razvoju preduzetništva žena u Republici Srpskoj te definišu nove aktivnosti podrške, kako bi olakšali poslovanje preduzetnica koje već posluju i podržali osnivanje novih subjekata koji vode žene. Nosilac izrade strategije je Ministarstvo privrede i preduzetništva u saradnji sa drugim ministarstvima, Gender centrom, razvojnim agencijama, komorama, udruženjima žena, preduzetnicama, donatorima i drugima.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 20.07.2023.

Naslov: Redakcija