Zastava Srbije

NOVI INFORMACIJSKI SISTEM ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE SA MODULOM ZA EFIKASAN MONITORING JAVNIH NABAVKI I BAZOM

21.07.2021.


Novi informacijski sistem za centralizovane javne nabavke sa modulom za efikasan monitoring javnih nabavki i bazom potvrda o realizovanim ugovorima ponuđača uskoro će biti dostupan Agenciji za javne nabavke BiH.

Ovo će biti rezultat Memoranduma o razumijevanju potpisanog između v.d. direktora Misije USAID-a u BiH Roberta Lopeza i direktora Agencije za javne nabavke BiH Tarika Rahića.

"Kroz digitalizaciju, putem USAID-ovog projekata E-uprave, radit ćemo na razvoju informacione i komunikacijske tehnologije za centralizirane javne nabavke i podržat ćemo četiri kantonalne vlasti, Sarajevski, Zeničko-dobojski, Tuzlanski i Bosanskopodrinjski kanton u uspostavljanju centralnih nabavnih organa", rekao je Lopez.

Također, uspostavit će se i novi modul za pregled izvršenih ugovora dobavljača kroz bazu potvrda o izvršenim ugovorima. To će po prvi put omogućiti transparentnost i dosljednost u prethodno izvršenim ugovorima kao značajan segment postupka kvalifikacije.

"USAID-ov projekat E-uprave sarađuje sa Transparency Internationalom na osnaživanju odabranih organizacija civilnog društva u BiH da aktivno vrše monitoring postupaka javnih nabavki. Kroz obuku i trening, predstavnici odabranih organizacija civilnog društva sudjelovat će u novom modulu za efikasnije uključivanje građanskih nadzornika za praćenje postupaka javnih nabavki", dodao je Lopez.

Direktor Agencije za javne nabavke BiH Tarik Rahić izjavio je da će "informacijski sistem za centralizirane javne nabavke predstavljati značajan iskorak u oblasti javnih nabavki u BiH i radu centralnih nabavnih organa".

Dodatno, Direktiva 2014/24/EU o javnim nabavkama zahtijeva korištenje elektronskog sistema komunikacije u procedurama centralizovanih javnih nabavki, a koje provode centralni nabavni organi.

"Očekujemo da će uskoro veći broj administrativnih nivoa pristupiti uspostavi centralnih nabavnih tijela s ciljem povećanja administrativne efikasnost, stručnosti te, u konačnici, uštede vremena i javnog novca, pri čemu će im biti dostupan informacijski sistem za provođenje centralizovanih javnih nabavki", rekao je Rahić, saopćeno je iz USAID-a u BiH.


IZVOR: Vijesti.ba, 19.7.2021.

Naslov: Redakcija