Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Nema primjedbi na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, podržane inicijative za donošenje Zakona o Gradu Gračanica i Zakona o uspostavi Grada Visoko

21.07.2017.


Vlada Federacije BiH nema primjedbi na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koje je dostavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Vlada FBiH je podržala inicijative za donošenje Zakona o Gradu Gračanica i Zakona o uspostavi Grada Visoko, koje su podnijela općinska vijeća Gračanica i Visok

Vlada Federacije BiH je dala je saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH koja, počevši od 1. avgusta 2017. godine iznosi 0,495 KM/Sm3. Riječ je o umanjenju od od 4,81 posto u odnosu na sadašnju cijenu.

Donesena je Odluka da iz Tekuće rezerve Vlade Federacije za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija bude izdvojeno 700.000 KM za eksproprijaciju u vezi sa izgradnjom ceste Neum - Stolac.

Usvojeni su Akcioni plan za realizaciju projekta "Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine" za period 2016.- 2019. godina, koji je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja FBiH, kao i Prijedlog strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH za period 2016.-2025. godina, te izvještaj o provođenju projekata po Programu javnih investicija u sektoru energije, zaključno sa 31.3.2017. godine.

Vlada je donijela dvije odluke o raspodjeli 725.647 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke i 2.418.826,07 KM Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike uplaćenih u Budžet FBiH u 2016. godini po osnovu naknada ze priređivanje igara na sreću.

Sredstva su namijenjena zaštiti prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja, zatim liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki, finansiranju programa i projekata koji se odnose na zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom, programima i projekatima koji se odnose na rad javnih kuhinja, te smještaju i utočištima za žrtve torture i nasilja (sigurne kuće).


IZVOR: Vebsajt BHRT i Vijesti, 20.07.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772