Zastava Srbije

MINISTARSTVO FINANSIJA: Izvještaj o rezultatima aukcije 24.emisije obveznica Republike Srpske

21.06.2017.


Objavljeno: 19.6.2017.

Datum aukcije 19.06.2017.

Broj ponuđenih obveznica 25.000

Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00 Planirani iznos emisije 25.000.000

Rok dospijeća 10 godina

Otplata glavnice po dospijeću

Kuponska kamata 4,50%

Isplata kamate godišnje

Broj prodatih obveznica 25.000

Uspješnost emisije 100,00%

Prodajna cijena 101,30%

Efektivna kamatna stopa 4,34%

Ukupna prodajna vrijednost obveznica 25.325.000,00

Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 50.459.670,00

Datum uplate / registracije 21.06.2017.

Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O03

Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu cijena 105,74% / kamata 3,80%

Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu cijena 100,06% / kamata 4,49%


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija, 19.06.2017.