Zastava Srbije

ZAKON O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI: Zakon kreira uslove za slobodno i konkurentno tržište

21.04.2021.


Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da novi Zakon o električnoj energiji ("Sl. glasnik RS", br. 68/2020) ne kreira tržište i cijene, nego uslove za slobodno i konkurentno tržište.

Đokić je naglasio da stvaranje uslova za potpuno liberalizovano tržište zahtijeva sprovođenje krupnih zahvata u postojećoj organizaciji elektroenergetskog sektora.

On je pojasnio da se novim Zakonom o električnoj energiji, koji je usvojen u junu 2020. godine, a stupio na snagu 1. januara 2021. godine, ne uređuje buduća organizacija "Elektroprivrede", niti bilo koje druge kompanije iz sektora elektroenergetike, već se propisuju odredbe koje sprečavaju monopolsko ponašanje, omogućavaju slobodu trgovine i izbora snabdjevača, veću zaštitu kupaca i slično, te se u tom smislu organizacija holdinga mora prilagoditi tim odredbama.

On je naglasio da je "Elektroprivreda" po osnovu primjene novog zakona već ušla u proces restrukturisanja i reorganizacije.

"Konkretno, Vlada Srpske usvojila je fazu jedan tog programa koja se odnosi na reorganizaciju distributivnih preduzeća i uspostavljanje javnog snabdijevanja. Programom reorganizacije se uspostavljaju pravne, kadrovske i materijalne pretpostavke za izdvajanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca iz elektrodistribucija i uspostavljanje organizacione jedinice za javno snabdijevanje u okviru matičnog preduzeća u Trebinju", naveo je Đokić.

On je napomenuo da pred "Elektroprivredom" stoji još jedna značajna obaveza, koja se odnosi na pružanje univerzalne usluge, koju sada pružaju elektrodistributivna preduzeća.

"Vlada je po osnovu tržišnog učešća u snabdijevanju, zatim tehničkih, organizacionih i materijalno-finansijskih mogućnosti, za javnog snabdjevača odredila Matično preduzeće ad Trebinje, koje od 1. aprila 2021. godine pruža univerzalnu uslugu snabdijevanja na period do pet godina", naveo je Đokić.

On je istakao da je cilj uvođenja konkurencije u sektoru električne energije motivisan namjerom da bude obezbijeđeno snabdijevanje električnom energijom po najkonkurentnijim cijenama.

Đokić je napomenuo da se prvi put u zakon uvodi obaveza zaštite energetski ugroženog kupca.

On je podsjetio da je u okviru Programa zaštite socijalno ugroženih kategorija u periodu od četiri godine subvencionisano 50.000 kupaca sa oko 30 miliona KM.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 19.04.2021.

Naslov: Redakcija