Zastava Srbije

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA FBIH ZA 2020. GODINU: Cilj rebalansa je osigurati uštede u vidu ograničavanja proračunske potrošnje, povećanja proračunske discipline, smanjenja tekućih i kapitalnih transfera, rekonstrukcije i investicionog ulaganja, te otplate domaćeg pozajmljivanja

21.04.2020.


Vlada Federacije BiH u četvrtak je utvrdila rebalans budžeta FBiH u iznosu od 5,5 milijardi KM (5.508.930.679 KM) i uputila ga u hitnu parlamentarnu proceduru.

Federalno ministarstvo financija je, prilikom sačinjavanja projekcija prihoda od poreza i doprinosa, uzelo u obzir da će mjere koje poduzima i koje će poduzeti Vlada Federacije BiH, ali i ostale razine vlasti imati pozitivnog efekta i usporiti dalji pad prihoda.

U tom kontekstu prihodi od poreza na dobit su umanjeni za 21 posto, doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje su manji za 15,2 posto, dok procijenjeni pad neto prihoda od neizravnih poreza iznosi 16,7 posto, što sve skupa podrazumijeva pad prihoda od poreza u apsolutnom iznosu do 493 milijuna KM. Naplata ovih prihoda će u narednom razdoblju biti pažljivo praćena te će, u slučaju daljeg pogoršanja biti poduzimane zakonom propisane korektivne mjere.

Ukupni rashodi i izdaci u Izmjenama i dopunama proračuna Federacije BiH za 2020. godinu iznose 5.508.930.679 KM. Ovo je, u odnosu na proračun Federacije BiH za 2020. godinu, povećanje od 11,2 posto.

Izmjenama i dopunama proračuna FBiH za 2020. godinu federalna vlada nastoji osigurati uštede u vidu ograničavanja proračunske potrošnje, povećanja proračunske discipline, smanjenja tekućih i kapitalnih transfera, rekonstrukcije i investicionog ulaganja, te otplate domaćeg pozajmljivanja. Kada je riječ o uštedama, poseban naglasak je na troškovima funkcioniranja organa uprave, koji su zbog pojave pandemije COVID-19 značajno reducirani (putni, kao i troškovi nabavke materijala, goriva, ugovorenih usluga i drugo). Cilj je preusmjeriti sredstva gospodarstvu i gospodarskim subjektima za ublažavanje posljedica uzrokovanih pojavom COVID-19.

Ono što je najznačajnije odnosi se na planiranih 500 milijuna KM u Fondu za stabilizaciju gospodarstva. Sredstva su planirana na razdjelu Federalnog ministarstva financija i služit će za provedbu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, koji bi trebalo da bude usvojen zajedno s rebalansom proračuna.

Planirano je i 20 milijuna KM za uspostavu garancijskog fonda pri Razvojnoj banci FBiH, što bi s preostalih 80 milijuna KM, alociranih u ovoj banci po osnovu komisionih poslova, kreiralo potencijal od 100 milijuna KM, čime je omogućeno financiranje garancije u iznosu od 500 milijuna KM.

Sukladno Izmjenama i dopuna proračuna FBiH za 2020. godinu, Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o njegovu izvršavanju.

Među novinama su dva nova stavka u članku 23. kojima je propisano da će sredstva utvrđena na ekonomskom kodu tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Fond za stabilizaciju gospodarstva, biti korištena za provedbu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, a sredstva kapitalnih transfera financijskim institucijama - Garancijski fond pri Razvojnoj banci FBiH, bit će korištena na temelju odluka koju donosi Vlada.

Iz Zakona je izbrisano nekoliko transfera, kao što su subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža, kapitalni transferi javnim poduzećima, zatim udrugama građana iz oblasti kulture, za provedbu Bolonjskog procesa i za Fond za studentske zajmove. Također, izbrisan je i transfer za razvoj turizma u FBiH.

Istovremeno, dodani su novi transferi, poput transfera za troškove karantene u FBiH, te nižim razinama vlasti za nabavku opreme za borbu protiv COVID-19.

Federalna vlada je Parlamentu FBiH uputila i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu, Izmjene i dopune Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Mirsada Lingo Demirović, 16.04.2020.

Naslov: Redakcija