Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI KANTONA SARAJEVO: Dva značajna noviteta su institut samoprocjene za svaku školu, kao i institut vanjske ocjene kvaliteta rada škole

21.03.2023.


Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila Prijedlog zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo, te ga je uputila u skupštinsku proceduru.

Kako naglašava resorna ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović u fokusu ovog zakona je učenik, a njegovi ciljevi i načela proklamuju najsavremenije tokove koji se trenutno dešavaju u svijetu.

"Zakon prepoznaje specifičnosti učenika, njihovu nadarenost, tretira pitanja učenika iz dijaspore i iseljeništva, učenika s teškoćama i učenika s invaliditetom, kao i brojna druga pitanja. Također, uključuje jedno poglavlje koje predviđa donošenje kurikuluma, u širem smislu, koji će prepoznati i umrežiti sve one aktivnosti koje se realizuju ne samo u učionici kroz nastavni plan i program, već i van učionice, kao i određene 'naslanjajuće' resurse i ustanove s kojima odgoj i obrazovanje usko sarađuju. Tu su i posebni programi za nadarene učenike, instituti ugošćavanja i razmjene učenika, novi učenički standardi u vidu besplatnog javnog prijevoza za sve učenike u osnovnoj i srednjoj školi tokom cijele kalendarske godine", ističe ministrica Hota-Muminović.

Zakonom se nastoje urediti propisi u što većoj mjeri, dajući priliku da se kroz pozakonske akte dodatno unaprijede određena pitanja.

"Dva značajna noviteta su institut samoprocjene za svaku školu, kao i institut vanjske ocjene kvaliteta rada škole. Važno je istaći da Zakon prepoznaje i ulogu Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja", naglašava ministrica.

Prijedlogu ovog zakona prethodile su obimne konsultacije i javna rasprava, uz učešće svih relevantnih subjekata, kako bi se sačinio što kvalitetniji tekst zakona. Izrazila je uvjerenje da će zakon, o kojem će konačnu riječ dati Skupština KS, napraviti idealno okruženje za optimalan rast i razvoj svakog učenika, prepoznajući njegove najbolje potencijale.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 16.03.2023.

Naslov: Redakcija