Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

RASPORED JAVNIH RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI ŽRTAVA RATNE TORTURE

21.03.2018.


Na osnovu Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 02/1-021-145/18 od 22. februara 2018. godine, kojim je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite zaduženo da organizuje i sprovede javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti žrtava ratne torture jer se navedenim nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite poziva zainteresovane subjekte na javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti žrtava ratne torture, koja će se održati prema sljedećem planu:

  • Doboj - 23. mart 2018. godine (petak), sa početkom u 11:00 časova, skupštinska sala Doma vojske,
  • Banja Luka - 26. mart 2018. godine (ponedjeljak), sa početkom u 11:00 časova, skupštinska sala grada Banja Luka,
  • Bijeljina - 27. mart 2018. godine (utorak), sa početkom u 12:00 časova, skupštinska sala Centra za kulturu,
  • Istočno Sarajevo - 28. mart 2018. godine (srijeda), sa početkom u 10:00 časova, hotel "Beograd,"
  • Trebinje - 29. mart 2018. godine (četvrtak), sa početkom u 10:00 časova, skupštinska sala grada Trebinja.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite poziva sve zainteresovane građane, organe i organizacije, naučne i stručne institucije da uzmu učešća u javnoj raspravi, te da pismenim i usmenim prijedlozima i sugestijama, daju svoj doprinos za utvrđivanje konačnog teksta Prijedloga zakona o zaštiti žrtava ratne torture.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, 19.03.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772