Zastava Srbije

ZAKON O STEČAJU: Zakon je potrebno uskladiti sa presudom Ustavnog suda FBiH

21.02.2018.


Potpredsjednik FBiH Milan Dunović razgovarao je sa predstavnicima Udruženja poslodavaca, predstavnicima premijera FBiH i Federalnog ministarstva pravde o usklađivanju postojećeg Zakona o stečaju s presudom Ustavnog suda FBiH.

Vlada Federacije BiH do sada nije poslala u parlamentarnu proceduru zakonsko rješenje koje je u skladu sa presudom Ustavnog suda Federacije BiH, na šta je potpredsjednik FBiH više puta upozoravao.

Potpredsjednik Dunović je predložio je da se pored usaglašavanja postojećeg Zakona sa presudom Suda, za što je Vlada Federacije BiH već odredila rok, izradi i nacrt novog zakona o stečaju.

Dunović smatra da je više razloga za takav prijedlog, te da je nakon Presude Ustavnog suda koja je vratila radnicima nadu u njihova prava, neophodno voditi računa da se sve buduće stečajne procedure odvijaju na takav način da se negativne posljedice svedu na minimum, a zloupotrebe potpuno iskorijene.

 "Jedan od partnera za razgovore o novom zakonskom rješenju su svakako poslodavci, koji se susreću s realnim rješenjima, te samim tim i najbolje znaju na koji način stečajne procedure pokrenuti na vrijeme, sa kakvim kontrolnim mehanizmima, a da se omogući ostvarivanje radničkih prava uz istovremenu mogućnost oporavka kompanija koje se nalaze u takvoj situaciji. Ukoliko Vlada FBiH odluči da krene u ovom smjeru, spreman sam uzeti aktivno učešće u izradi zakona o stečaju koji neće biti na štetu radničke klase, a kojim će se omogućiti ozdravljenje preduzeća u stečaju", istaknuo je Dunović.

On je istaknuo da, "zakonitost svih stečajnih procedura mora biti imperativ djelovanja svih aktivnih sudionika tih takvih procesa, a radnici poštovani i zaštićeni kao najveća vrijednost jednog zdravog, demokratskog društva".


IZVOR: Vebsajt BHRT, 20.02.2018.

Naslov: Redakcija