Zastava Srbije

ADVOKATIMA KOJI ZASTUPAJU STRANKE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI SUDOVI U RS DUGUJU 4,43 MILIONA KM

21.02.2017.


Advokati koji zastupaju stranke po službenoj dužnosti, po osnovu naknada, od nadležnih sudova u RS potražuju 4,43 miliona maraka.

U Ministarstvu pravde RS ističu da je do kašnjenja u isplati naknada došlo zbog toga što u budžetu RS prethodnih godina sudovima nije bilo odobreno dovoljno novca.

- Osim toga, razlog su i izuzetno visoke tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata - Ukazali su u Ministarstvu.

U Ministarstvu finansija RS ističu da se veliki dio navedenih obaveza nalazi u postupku izvršenja i biće izmiren prema potražiocima, u narednom periodu.

- Kada je riječ o vještacima, dugovanja prema njima su znatno manja i odnose se uglavnom na 2015. godinu, te na dio koji će se platiti po izvršnim rješenjima jer su isti tuženi - ukazali su u ovom Ministarstvu.

Prema riječima predsjednika Advokatske komore RS Branislava Rakića potraživanja advokata se odnose i na naknadu po oslobađajućim presudama koja pada na trošak budžeta.

- Određenom broju advokata krajem prošle godine isplaćen je dio dospjelih iznosa iz proteklih godina. Nastojaćemo i u narednom periodu da nađemo način za isplatu tih dugovanja - rekao je Rakić.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, D.S., 20.02.2017.