Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE: Kazna doživotnog zatvora propisuje se za krivična djela teško ubistvo, obljuba s djetetom mlađim od petnaest godina ako je usljed djela nastupila smrt djeteta

21.01.2021.


Na idućoj sjednici Narodne skupštine 9. februara naći će se i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, u kome se posebno ističu neke od novih ili pooštrenih sankcija.

Uvedena je kazna doživotnog zatvora za najteža krivična djela i najteže oblike teških krivičnih djela.

Tako se Prijedlogom zakona kazna doživotnog zatvora propisuje za krivična djela: teško ubistvo; obljuba s djetetom mlađim od petnaest godina ako je usljed djela nastupila smrt djeteta; ubistvo predstavnika najviših organa Republike Srpske; najteži oblici krivičnih djela protiv ustavnog uređenja Republike Srpske ako je pri izvršenju djela učinilac umišljajno lišio života jedno ili više lica; terorizam ako su djela imala za posljedicu velika razaranja ili smrt jednog ili više lica, ili ako je pri izvršenju krivičnog djela učinilac neko lice s umišljajem lišio života – navedeno je u obrazloženju izmjena Zakonika.

Takođe, doživotna kazna predviđena je i za uzimanje talaca ako je pri izvršenju krivičnog djela učinilac oteto osobu ubio, i izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja koja zajedničkim djelovanjem izvrše krivično djelo propisano Zakonikom.

Pored kazne doživotnog zatvora, ovim izmjenama kazna zabrane upravljanja motornim vozilom zamijenjena je kaznom oduzimanje vozačke dozvole, a dosadašnja kazna zabrane upravljanja motornim vozilom postala je nova mjera bezbjednosti – navodi se u obrazloženju.

Kako je predviđeno, kaznu oduzimanja vozačke dozvole sud izriče u trajanju od šest mjeseci do pet godina, a ako je usljed ugrožavanja javnog saobraćaja nastupila smrt jednog ili više lica, od jedne do osam godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove kazne. Ako je riječ o vozaču koji ima stranu vozačku dozvolu, zabrana se odnosi na upravljanje motornim vozilom na teritoriji RS.

Ako je osuđeni upravljao motornim vozilom u periodu dok traje kazna oduzimanja vozačke dozvole, sud će ovu kaznu zamijeniti kaznom zatvora tako što će za svakih šest mjeseci oduzimanja vozačke dozvole odrediti jedan mjesec kazne zatvora.

Kada je riječ o zabrani upravljanja motornim vozilom određene vrste ili kategorije, sud je može izreći učiniocu krivičnog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja kada postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ponovo učiniti takvo krivično djelo. Ta mjera obuhvata oduzimanje vozačke dozvole ili zabranu izdavanja vozačke dozvole u periodu trajanja ove mjere.

Trajanje ne može biti kraća od tri mjeseca ni duža od pet godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora, odnosno u zdravstvenoj ustanovi za čuvanje i liječenje, takođe ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Ovim izmjenama takođe se zakon usklađuje sa Greko preporukama i to kod krivičnog djela davanje mita, te propisuje obavezna zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti onom ko je osuđen za krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, primanje mita ili trgovina uticajem, navedeno je u obrazloženju.


IZVOR: Vebsajt Srpskainfo, Slobodan Popadić, 18.01.2021.

Naslov: Redakcija