Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU INSTITUCIJA BIH: Predviđeno formiranje budžetskog inspektorata koji bi sprovodio nadzor nad sprovođenjem Zakona i propisa kojima se reguliše zakonito trošenje budžetskih sredstava

21.01.2020.


Ukoliko poslanici parlamenta BiH usvoje Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, u Ministarstvu finansija i trezora BiH biće formiran budžetski inspektorat.

Kako je planirano, u tom inspektoratu, koji će građane BiH koštati oko 180.000 KM godišnje, trebalo bi da pored glavnog inspektora rade još tri budžetska inspektora, a njihov posao bio bi da provode inspekcijski nadzor nad izvršavanjem Zakona o finansiranju institucija BiH, kao i ostalih propisa kojima se reguliše zakonito trošenje budžetskih sredstava.

"Ovaj inspektorat vršiće nadzor i nad primjenom propisa o platama i drugim primanjima zaposlenih u institucijama BiH, kao i propisima o administrativnim i sudskim taksama i naknadama u institucijama BiH", navedeno je u obrazloženju izmjena Zakona o finansiranju institucija BiH.

Izmjenama Zakona predviđene su i novčane kazne od 5.000 do 20.000 KM, za koje je Predrag Kožul, predsjedavajući Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma BiH, rekao da su previsoke i da će sputavati inspektore da ih izriču. S druge strane, u Ministarstvu finansija i trezora objašnjavaju da kažnjavanje nije cilj već otklanjanje uočenih nepravilnosti te da će se tek u slučaju da uočene nepravilnosti ne budu otklonjene izdavati prekršajni nalog ili prijava.

Kada je u pitanju kontrola utroška budžetskih sredstava, dosad je bio problem jer su s nekoliko zakona bile propisane novčane kazne zbog činjenja ili nečinjenja, ali svim tim zakonima nije bila propisana procedura prema kojoj bi se primijenile kaznene odredbe, jer nije bilo tijela koje bi vršilo te poslove.

"Uspostavljanjem budžetske inspekcije, propisivanjem njenih nadležnosti i utvrđivanjem procedura za postupanje, ovi nedostaci bi bili otklonjeni", navodi se u obrazloženju predloženih izmjena Zakona o finansiranju institucija BiH.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH kažu da će budžetska inspekcija biti uspostavljena kao sektor u Ministarstvu finansija i trezora te da se ne radi o formiranju nove institucije.

"Predviđeno je da budžetska inspekcija postupa po prijavama pravnih ili fizičkih lica isključivo za postupanje zajedničkih institucija. Uspostavom ovog tijela ispunjava se obaveza iz upitnika koji je upućen Evropskoj komisiji, jer samo na nivou zajedničkih institucija dosad ovo tijelo nije bilo formirano dok u oba entiteta već egzistiraju budžetske inspekcije", rekla je Nataša Krsman, šef Odsjeka za poslove informisanja, protokola i prevođenja u Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Prema predloženom zakonu, ukoliko budžetski inspektor utvrdi da je prekršen zakon ili drugi propis, u slučaju povrede radne dužnosti, dužan je pismeno upoznati rukovodioca institucije, dok je u slučaju počinjenog prekršaja dužan izdati prekršajni nalog i nadležnom sudu podnijeti zahtjev za utvrđivanje odgovornosti zbog počinjenog prekršaja.

U slučaju krivičnog djela, budžetski inspektor je dužan nadležnom tužilaštvu podnijeti prijavu zbog počinjenog krivičnog djela.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Uroš Vukić, Mirsada Lingo-Demirović, 16.01.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija