Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA BIH: Predlaže se zatvorska kazna za promociju terorizma na internetu

20.12.2019.


Pred državnim parlamentarcima nalazi se Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom zakonodavnom postupku. Ovim prijedlogom predviđeno je drastično pooštrenje kazni za krivična djela koja se odnose na terorizam.

Zastupnici u prošlom sazivu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović, Lazar Prodanović, Maja Gasal-Vražalica, Jasmin Emrić, Mirsad Isaković, Momčilo Novaković, Borislav Bojić, Šemsudin Mehmedović, Damir Bećirović i Senad Šepić uputili su u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da brojni zastupnici, koji su predlagači ovog zakona, nisu obnovili mandat, Saša Magazinović iz SDP-a, Šemsudin Mehmedović iz SDA i Jasmin Emrić iz A-SDA preuzeli su ovaj prijedlog zakona i ponovo ga uputili u parlamentarnu proceduru po hitnom zakonodavnom postupku.

U obrazloženju Prijedlog zakona zakona navedeno je da se BiH obavezala inkriminirati krivična djela prije svega u pogledu opasnosti koje predstavljaju osobe koje putuju u inozemstvo u svrhu počinjenja krivičnih djela terorizma, pridonošenja ili učestvovanja u ovim krivičnim djelima, ili pružanja ili primanja obuke za terorističke aktivnosti.

Ovim prijedlogom zakona predviđeno je da krivično djelo bude zloupotreba informacijskih tehnologija, interneta i društvenih mreža u svrhe terorizma. Tako je predloženo da se s najmanje tri godine zatvora kazni osoba koja proizvodi, nudi, čini dostupnim ili na drugi pogodan način prenosi, pribavlja ili posjeduje radi distribucije u svrhe terorizma digitalne sadržaje kojim se veliča bilo koji oblik terorizma ili koji je pogodan potaknuti druge na uzimanje talaca, ugrožavanje osoba pod međunarodnom zaštitom, neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnom materijom, ugrožavanje nuklearnog objekta, piratstvo, otmicu aviona ili broda ili zauzimanje fiksne platforme, ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi, uništenje i uklanjanje znakova koje služe sigurnosti zračnog prometa, zloupotrebu telekomunikacijskih znakova, terorizam, finansiranje terorističkih aktivnosti, javno poticanje na terorističke aktivnosti, vrbovanje radi terorističkih aktivnosti, obuku za izvođenje terorističkih aktivnosti, organizovanje terorističke grupe, putovanje i boravak u drugoj državi u svrhe terorističkih aktivnosti i počinjenje krivičnih djela krivotvorenja isprava i krivičnih djela protiv imovine u svrhu terorističkih aktivnosti.

Prijedlogom zakona precizno je definisano i krivično djelo počinjenja krivičnih djela krivotvorenja isprava i krivičnih djela protiv imovine u svrhu terorističkih aktivnosti, kao i krivično djelo putovanja i boravka u drugoj državi u svrhu terorističkih aktivnosti.

Predloženo je da se kaznom zatvora od najmanje tri godine kazne osobe koje putuju ili borave u drugoj državi radi počinjenja ili doprinosa nekog od navedenih krivičnih djela, zatim da se kaznom zatvora od najmanje pet godina kazne osobe koje organizuju ili na bilo koji drugi način omogućavaju, olakšavaju ili pomažu drugoj osobi ili osobama putovanje i boravak u drugoj zemlji radi počinjenja ili doprinosa počinjenju nekih od navedenih krivičnih djela, kao i svim onim koji na bilo koji način, direktno ili indirektno, stave na raspolaganje, prikupljaju ili na drugi način osiguravaju finansijska, materijalna ili bilo koja druga sredstva s ciljem zloupotrebe ili znajući da će biti zloupotrijebljena, u cijelosti ili djelimično, za putovanje ili boravak u drugoj državi radi izvršenja nekog od navedenih krivičnih djela. Također, precizno je definisano i šta znači putovanje u drugu državu i boravak u drugoj državi u kontekstu krivičnih djela tretiranih izmjenama Krivičnog zakona BiH.

Ukoliko izmjene budu usvojene krivičnim djelima smatrat će se i ometanje ili prekidanje funkcionisanja informacijskih sistema, a dodat će se i nova stavka u član 202.e "Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti" kojom će se definisati šta podrazumijeva obuka za terorističke aktivnosti.


IZVOR: Vebsajt Klix, 18.12.2019.

Naslov: Redakcija