Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Usvojen budžet za 2020. godinu i prateći zakoni

20.12.2019.


Delegati Doma naroda Parlamenta FBiH usvojili su budžet za 2020. godinu po hitnom postupku. Usvojena su i dva prateća prijedloga zakona i to o izvršavanju Budžeta FBiH za 2020. godinu i o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH.

Budžet za 2020. godinu iznosi 4.954.392.401 KM. U odnosu na prethodnu godinu, budžet je dvostruko veći, a razlog je integriranje Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, koji od naredne godine dobiva status budžetskog korisnika.

Između ostalog, budžetom je planirano 50 miliona KM za provedbu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, 20 miliona KM za provedbu Zakona o zaštiti porodica s djecom, 87 miliona maraka za poticaj poljoprivrednicima...

Transferi za raseljene kategorije i izbjeglice povećani su za sedam miliona KM, a transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova planiran je u iznosu od 30 miliona KM.

Premijer Novalić je u svom izlaganju uporedio rezultate iz 2015. i 2019. godine. Kako je rekoa prije četiri godine bilo je 391.663 nezaposlenih, a prema posljednjim podacima ih je 308.214, odnosno, za 83.449 manje.

- Prosječna neto plaća je 2015. godine bila 834 KM, a sada je 919 KM. Prosječna penzija je 2015. bila 372 KM, a sada je 417 KM. Ekonomski rast je omogućio pozitivna dešavanja, ali da bi se taj trend nastavio i mi sa svoje strane moramo učiniti dodatni napor koji se prvenstveno ogleda u usvajanju fiskalnih zakona, zakona o doprinosima i porezu na dohodak - rekao je Novalić.

Usvojeni su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u FBiH, prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima, Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Nakon što predsjednik federacije potpiše, budžet stupa na snagu dan nakon objavljivanja u Službenom listu FBiH.


IZVOR: Vebsajt Avaz, 19.12.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija