Zastava Srbije

RADNI TEKST PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O VRŠENJU TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKTA I OSMATRANJU TLA I OBJEKATA U TOKU NJIHOVE UPOTREBE: Rok za sugestije 15 dana

20.11.2023.


Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS obavještava zainteresovanu javnost da je pripremljen radni tekst Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe.

Prilikom izrade pravilnika, a u skladu sa Smjernicama za konsultacije u izradi propisa i drugih opštih akata (“Sl. glasnik RS”, br. 86/2022), obrađivač pravilnika je utvrdio da je predmetni pravilnik od interesa za javnost, te se radni tekst ovog pravilnika objavljuje radi mogućnosti uvida u isti i dostavljanja primjedbi i sugestija.

Primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja pravilnika na sajtu, a dostavljaju se na e-mail: j.simovic@mgr.vladars.rs ili putem pošte na adresu Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka).


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, 17.11.2023.

Naslov: Redakcija