Zastava Srbije

ODRŽANI SAVJETOVANJE I VEBINAR PRAVNI ASPEKTI KORIŠTENJA I ZAŠTITE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA NA INTERNETU I U PRIVREDI SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

20.11.2023.


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 17. novembra 2023. godine, savjetovanje i vebinar na temu “Pravni aspekti korištenja i zaštite informacionih tehnologija na internetu i u privredi sa posebnim osvrtom na pravo intelektualne svojine”.

Upoznavanje korišćenja pravne baze Paragraf Lex na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Ovo je ujedno bilo prvo komercijalno savjetovanje na pomenute teme koje je održano u Bosni i Hercegovini, a utisci svih učesnika su veoma pozitivni, što svakako predstavlja podstrek za organizaciju novih sličnih događaja.

Učesnici su izrazili zadovoljstvo izvrsnim izborom predavača, kvalitetnim odgovorima koje su mogli da čuju, odličnom organizacijom događaja, kao i odabirom konferencijskog prostora.

Upoznavanje korišćenja pravne baze Paragraf Lex na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Predavači Antonije Živković - master pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i menadžer sektora za pravne poslove LANACO d.o.o. Banja Luka. Edukator i organizator brojnih konferencija, radionica i seminara iz oblasti prava informacionih tehnologija, prava intelektualne svojine, radnog prava, zaštite ličnih podataka, ugovornog prava, privrednog prava, krivičnog prava i drugih grana prava za privredne subjekte, fizička i pravna lica, sudije i tužioce. Autor brojnih naučnih radova i naučne monografije i prof. dr. Haris Hasić - vanredni profesor na Pravnom fakultet Univerziteta u Travniku, certificirani predavač za Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, Agenciju za državnu službu BiH i FBiH, Svjetsku Trgovinsku Organizaciju i druge, pravni savjetnik Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca (AMUS) sa položenim ispitom za zastupnika za industrijsko vlasništvo pri Institutu za intelektualno vlasništvo BiH upoznali su učesnike sa pravnim implikacijama i posljedicama korištenja informacionih tehnologija u poslovnom okruženju, u kontekstu interneta, sa posebnim osvrtom na pravo intelektualne svojine i zaštitu ličnih podataka.

Teme savjetovanja i vebinara bile su:

OBLICI PRAVNE ZAŠTITE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U IT INDUSTRIJI BIH SA UPOREDNIM PRIKAZOM SUSJEDNIH ZEMALJA, EU I SAD

 1. Pojavni oblici intelektualnih tvorevina, pseudotverina i oznaka u IT industriji
 2. Pravni aspekti zaštite informacionih sistema
 3. Grane prava intelektualne svojine u IT industriji - predmeti, način i uslovi zaštite
 4. Elementi kompjuterskog programa koji se štite različitim granama prava intelektualne svojine
 5. Da li su kompjuterski program i softver sinonimi? Sličnosti i razlike?
 6. Izvorni vs. izvršni kod kompjuterskog programa - tehnički i pravni aspekti
 7. Kompjuterski program stvoren u radnom odnosu i po narudžbi
 8. Prava autora kompjuterskog programa i autora baze podataka
 9. Razlika između originalnih i neorginalnih baza podataka
 10. Vještačka inteligencija i pravo intelektualne svojine
 11. Zaštita žiga
 • Zaštita žiga u BiH
 • Promet žiga
 • Zašto je značajno zaštiti svoje pravo žiga
 • Lista 100 najvrijednih brendova u 2023. godini
 • Statistika prijavljenih žigova u BiH
 1. Zaštita Patenta
 • Zaštita patenta u BiH
 • Predmet i uslovi zaštite
 • Promet patenata
 • Patent u radnom odnosu u korelacije sa zabranom konkurencije

PRAVNE IMPLIKACIJE POSLOVANJA NA INTERNETU

 1. Pravni aspekti “upload-ovanja”, “link-ovanja” i “download-ovanja” sadržaja sa interneta
 2. Odgovornost ISP-ova za djelovanja njihovih korisnika i za “hosting” sadržaja
 3. Stvaranje i održavanje internet stranice u kontekstu prava; internet stranica kao predmet pravne zaštite; zaštita internet domena i mehanizmi alternativnih rješavanja sporova
 4. Kako dati i kako steći dozvolu za korištenje sadržaja; creative commons i primjenjivost tipskih dozvola u našem pravu; software licence; karakteristike prometovanja intelektualnim vlasništvom u IT sektoru
 5. Javni domen i granice intelektualnog vlasništva; kako identifikovati sadržaj koji je slobodan za koristiti; “fair use”
 6. Kako ukloniti sadržaj kojim se vrijeđa intelektualno vlasništvo sa interneta; šta uraditi ako neko povrijedi moje intelektualno vlasništvo
 7. Naknada štete, penal, povlačenje iz prometa, uništenje primjeraka i druge mjere zaštite povrijeđenog intelektualnog vlasništva; posebnosti tužbe i parničnog postupka zbog povrede intelektualnog vlasništva; iskustva iz prakse; strategije kada ste tužitelj i kada ste tuženi;
 8. Pravni aspekti elektronske trgovine
 9. Odgovornost za štetu nastalu zbog greški i nedostataka u software-u
 10. EULA, TOS i pravni aspekti pružanja usluga putem interneta
 11. Društvene mreže i pravo
 12. Pravni aspekti korištenja “DRM-a” i drugih tehničkih mjera zaštite
 13. Zaštita ličnih podataka i privatnosti u kontekstu BH zakonodavstva i GDPR direktive
 14. Pravni aspekti treniranja i korištenja rezultata generativne umjetne inteligencije i LLM-ova
 15. Vlasništvo nad nematerijalnim dobrima, virtuelni pravni odnosi, pravni aspekti metaverse-a i NFT-ovi

IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 19.11.2023.