Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o zaštiti prirode

20.10.2023.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 41. sjednici u Banjaluci, Prijedlog rezolucije o protivljenju aktivnostima izgradnje i uspostavljanja nuklearnog objekta “Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada” na lokaciji Trgovske gore, Opština Dvor, Republika Hrvatska i uputila je Narodnoj Skupštini Republike Srpske na usvajanje. Prijedlogom rezolucije izražava se protivljenje izgradnji i uspostavljanju nuklearnog objekta “Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada” na lokaciji bivšeg vojnog skladišta “Čerkezovac” na Trgovskoj gori, opština Dvor, te se utvrđuju osnovni okviri za rješenje navedenog problema. Ovom rezolucijom, takođe, utvrđuju se politike i izvršioci daljih aktivnosti te se ističe potreba da sve nadležne institucije u Republici Srpskoj, kao i u BiH, stručna javnost i akademska zajednica, gradovi i opštine koji se nalaze u slivu rijeke Une, kao i nevladine organizacije koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, zauzmu jedinstven stav i preduzmu sve aktivnosti na sprečavanju realizacije aktivnosti na navedenoj lokaciji, a s ciljem zaštite interesa Republike Srpske i BiH, kao i zaštite bezbjednosti i zdravlja stanovništva i ustavom zagarantovanog prava na zdravu životnu sredinu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o zaštiti prirode, čiji je jedan od prioritetnih ciljeva unapređenje upravljanja postojećim i uspostavljanje novih zaštićenih područja. U smislu osnovnih načela u oblasti zaštite prirode, nacrtom ovog zakona uvodi se i novo načelo - načelo predostrožnosti radi uspješnog sprovođenja ciljeva i zadataka zaštite prirode.

Nacrtom ovog zakona unapređuje se i očuvanje divljih vrsta u prirodi i to zabranom upotrebe određenih sredstava za hvatanje i ubijanje divljih vrsta, zbrinjavanjem divljih vrsta u prihvatilištima, definisanjem područja očuvanja divljih vrsta ptica, uvođenjem odredbi o repopulaciji divljih vrsta, te propisivanjem označavanja strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta. Ovim nacrtom zakona uvedene su nove odredbe na temelju kojih je omogućeno proglašavanje vrste od posebnog značaja za Republiku Srpsku.

Nacrtom ovog zakona ostvaruje se veći stepen usklađenosti zakonodavnog okvira Republike Srpske sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti zaštite prirode i doprinosi sprovođenju međunarodnih konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala, i to Konvencije Ujedinjenih Nacija o biološkoj raznovrsnosti, Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune, Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja, Konvencije o močvarnim (vlažnim) staništima, te ostalih međunarodnih ugovora u području zaštite prirode. Radi promovisanja zaštite prirode novim nacrtom zakona uvedeno je obilježavanje Dana zaštite prirode i dodjeljivanje priznanja za postignuća u oblasti zaštite prirode.

Na sjednici, Vlada Republike Srpske je na osnovu Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju donijela niz odluka o finansiranju posebnih programa koji se tiču nabavke inovativne terapije, lijekova za rijetke bolesti, kao i medicinskih sredstava koji se ne finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Takođe, Vlada Republike Srpske je donijela i dvije odluke koje se tiču direktne podrške porodicama u okviru pronatalitetnih mjera.

Konkretno, Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o načinu finansiranja Programa lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2024. godinu. Sredstva za finansiranje Programa obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske za 2024. godinu u iznosu od 76.000.000,00 KM.

Vlada je donijela i Odluku o načinu finansiranja Posebnog programa medicinskih sredstava koja se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2024. godinu. Sredstva za finansiranje Programa obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske za 2024. godinu u iznosu od 2.000.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o načinu finansiranja Programa neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice za 2024. godinu u iznosu od 9.000.000,00 KM, kao i Odluku kojom se reguliše način finansiranja Programa za obezbjeđivanje biomedicinski potpomognute oplodnje za 2024. godinu, za šta se sredstva takođe obezbjeđuju u budžetu Republike Srpske za 2024. godinu u iznosu od 3.500.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o osnivanju zajedničkog upravljačkog tijela za realizaciju projekta Vlada Republike Srbije i Republike Srpske na izgradnji memorijalnih centara posvećenih Jasenovačkim žrtvama u Donjoj Gradini i Beogradu.

U Upravljačko tijelo, kao predstavnici Republike Srpske, imenovani su Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske i Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Odlukom Vlade formiran je i zajednički Odbor za realizaciju odluka Upravljačkog tijela za izgradnju memorijalnih centara čiji je zadatak da pripremi detaljan plan aktivnosti za izgradnju i održavanje dva memorijalna centra, da prati sprovođenje tih aktivnosti, da organizuje događaje i aktivnosti koje se tiču memorijalnih centara, kao i da promoviše njihov značaj u javnosti.

Za koopredsjednika Operativnog odbora iz Republike Srpske imenovan je Danijel Egić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.

U Operativni odbor imenovani su i Danijel Dragičević, šef kabineta predsjednika Republike Srpske, Željka Stojičić, ministar prosvjete i kulture, Zora Vidović, ministar finansija, Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Tanja Tuleković, direktor JU “Spomen –područje Donja Gradina”, Radenko Reljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.

Osnivanje pomenutih radnih tijela definisano je ranije potpisanim Memorandumom o saradnji na realizaciji projekta izgradnje dva memorijalna centra posvećena Jasenovačkim žrtvama.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Kompenzacionog fonda Republike Srpske za period 1.1 - 16.10.2023. godine.

U navedenom periodu Upravni odbor Kompenzacionog fonda je zaključcima odobrio sredstva u ukupnom iznosu od 15.764.178,30 KM.

Kada se uobzire i isplate iz 2020. godine, 2021. godine i 2022. godine, ukupno isplaćena sredstva za sanaciju i ublažavanje štetnih posljedica korona virusa, interventne nabavke i suzbijanje i iskorjenjivanja afričke kuge svinja zaključno sa 16.10.2023. godine iznose 377.010.707,43 KM (Kompenzacioni fond Republike Srpske 258.466.100,55 KM i Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske 118.544.606,88 KM).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Vlade je usvojila Informaciju o potrebi za angažovanjem i finansiranjem lica za podršku učenicima sa smetnjama u razvoju, u kalendarskoj 2024. godini.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o potrebi sanacije krova i elektroinstalacija u Tehničkoj školi Banja Luka i zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da u budžetu za 2023. godinu obezbijede sredstva u iznosu od 100.000,00 KM, čime su se stvorili zakonski uslovi za pokretanje postupka javne nabavke i izbor izvođača radova za sanaciju dijela krova i elektroinstalacija Tehničke škole Banja Luka.

Javnosti radi, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je reagovalo nakon Dopisa upućenog 16.10.2023.godine od strane direktora JU “Tehnička škola” Banja Luka u kojem između ostalog stoji da su dobili Obavjest od Gradonačelnika da sredstva za sanaciju navedenih radova nisu planirana Budžetom Grada Banja Luka za 2023.godinu i da neće biti odobrena.

S obzirom da je istog dana, od strane Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Grada Banja Luka izdato Rješenje kojim se zabranjuje JU “Tehnička škola” Banja Luka” kao korisniku, upotreba i korišćenje radioničkog dijela objekta škole sve dok se ne izvedu radovi na otklanjanju oštećenja krovnog pokrivača i elektroinstalacija koja predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljudi u navedenom dijelu objekta, postupljeno je u skladu sa naprijed navedenim.

Cilj Ministarstva prosvjete i kulture je da se što prije stvore uslovi za nesmetano i bezbjedno sprovođenje plana rada u školskoj 2023/2024. godini, koji obuhvata i sprovođenje praktičnog dijela nastave.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.10.2023.

Naslov: Redakcija