Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA: Novim Zakonom omogućeno raspisivanje javnog konkursa za izbor potrebnog broja notara

20.09.2019.


Cilj Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima je usaglašavanje zakonskih odredaba sa odlukama Ustavnog suda Republike Srpske, čime će biti omogućeno raspisivanje javnog konkursa za izbor potrebnog broja notara.

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović podsjetio je da je Ustavni sud proglasio neustavnim odredbe pojedinih članova Zakona o notarima ("Sl. glasnik RS", br. 86/2004, 2/2005, 74/2005, 76/2005 - ispr., 91/2006, 37/2007, 74/2007 - odluka US, 50/2010, 78/2011, 20/2014, 68/2017 i 113/2018 - odluka US) koje se tiču uslova za obavljanje službe notara, potrebe za notarskim pomoćnicima i uslova za njihovo imenovanje, kao i plata notarskih pomoćnika.

"Usklađivanjem navedenog zakona sa odlukom Ustavnog suda, koje se odnosi na imenovanje notara, biće omogućeno raspisivanje javnog konkursa za izbor potrebnog broja notara, čime bi trebalo da bude obezbijeđeno da sva notarska sjedišta imaju potreban broj notara, a samim tim i jednake uslove pod kojima privredni subjekti i građani u Republici Srpskoj ostvaruju zakonom zagarantovana prava", rekao je Kasipović u Narodnoj skupštini, obrazlažući navedeno zakonsko rješenje.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 18.09.2019.

Naslov: Redakcija