Zastava Srbije

FISKALNI SAVJET BIH USKORO O NEISPUNJAVANJU OBAVEZA PREMA MMF-U: Upozorava se da je upućivanje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim se predlaže povećanje koeficijenata policijskim službenicima u institucijama BiH u suprotnosti sa preuzetim obavezama iz Pisma namjere

20.06.2017.


Na dnevnom redu predstojeće sjednice Fiskalnog savjeta BiH trebalo bi da se nađe Informacija o mogućem neispunjavanju obaveza iz Proširenog aranžmana sa MMF-om na nivou zajedničkih institucija BiH.

U Informaciji se upozorava da je upućivanje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine u kojem se predlaže povećanje koeficijenata policijskim službenicima u institucijama BiH u suprotnosti sa preuzetim obavezama iz Pisma namjere. Podsjeća se da je ovaj Prijedlog zakona usvojen u Predstavničkom domu, kao i u prvom čitanju u Domu naroda i da se njegovo konačno usvajanje može očekivati u narednih mjesec dana, što bi za posljedicu moglo imati kršenje preuzetih obaveza po Pismu namjere.

"Ukoliko Dom naroda Parlamentarne skupštine usvoji predloženi zakon potrebno dodatna sredstva za njegovo provođenje na godišnjem nivou iznosiće 10 miliona KM, zbog čega institucije BiH neće biti u mogućnosti da ispoštuju preuzetu obavezu kojom se ograničava fond za plate i naknade zaposlenih u zajedničkim institucijama. Takođe, usvajanje takvog zakona moglo bi da utiče na visinu okvira za finansiranje institucija BiH, odnosno njegovog povećanja", upozorava se u ovoj informaciji.

Proširenim aranžmanom sa MMF-om, za koji su vlasti u BiH potpisale Pismo namjere, kao jedna od obaveza predviđena i ograničavanje ukupnog fonda za plate i naknade zaposlenih u zajedničkim institucijama. BiH se obavezala da će ukupni deficit biti na nivou od oko 0,9 odsto bruto-domaćeg proizvoda. U skladu s tim, postoji obaveza da se ograniči iznos izdvajanja sredstava za plate i naknade u ovoj godini, tako da ukupna izdvajanja za ove namjene ne bi smjela biti veća od 655 miliona KM.

U dokumentu se ističe i da obaveza ograničavanja fonda za plate i naknade nije preuzeta samo Pismom namjere, već i Reformskom agendom za razdoblje 2015-2018, te podsjeća da kršenje preuzetih obaveza ima šire reprekusije od samog izvršenja obaveza po Pismu namjere. U Informaciji se navodi i da su zahtjevi za povećanje koeficijenata profesionalnim vojnim licima već zaprimljeni u Ministarstvu finansija i trezora, te da postoji mogućnost pokretanja procedure izmjene Zakona o platama i naknada u institucijama BiH i u tom dijelu.

Ukoliko navedene izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 50/2008, 35/2009, 75/2009, 80/2010 - odluka US, 32/2012, 42/2012, 50/2012, 32/2013, 87/2013, 75/2015, 88/2015, 16/2016 i 94/2016) budu usvojene, MMF je najavio da bi te okolnosti iziskivale ponovne pregovore sa osobljem MMF-a o programskim ciljevima.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 19.06.2017.

Naslov: Redakcija