Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O TURIZMU: Predviđeno je ukidanje podjele turističkih agencija na organizatore turističkog putovanja (turoperatore) i posrednike u organizaciji turističkog putovanja (subagente). Otvara se mogućnost da usluge u organizaciji putovanja mogu obavljati i privredni subjekti registrovani kao preduzetnici


U skladu sa Programom rada Vlade Republike Srpske za tekuću godinu, Ministarstvo trgovine i turizma izradilo je Nacrt zakona u turizmu, na koji zainteresovana javnost u roku od 8 dana može da uputi komentare, primjedbe i prijedloge.

Glavni razlozi za izradu novog Zakona o turizmu odnose se na: kvalitetnije uređenje oblasti pružanja usluga od strane turističkih agencija, definisanje ukupnih podsticajnih mjera i usmjeravanje razvoja manje razvijenih turističkih područja i specifičnih vidova turizma, koncesije u turizmu, preciznije regulisanje inspekcijskog nadzora nad primjenom odredaba ovog Zakona, suzbijanje sive ekonomije u oblasti turizma i legalizacije ukupnog turističkog prometa idr.

Novine koje su planirane Nacrtom zakona, između ostalog, obuhvataju:

  • skraćenje perioda za koji se donosi Strategija razvoja turizma Republike Srpske sa deset na pet godina;
  • ukidanje podjele turističkih agencija na organizatore turističkog putovanja (turoperatore) i posrednike u organizaciji turističkog putovanja (subagente);
  • predlaganje obezbjeđivanja bankovne garancije za dobro izvršenje posla ili polise osiguranja, bez limitiranja iznosa odgovornosti za turističku agenciju, čime se pooštrava odgovornost agencije i pruža veća zaštita prava korisnika usluge u slučaju nerealizacije turističkog putovanja;
  • mogućnost da usluge u organizaciji putovanja mogu obavljati i privredni subjekti registrovani kao preduzetnici;
  • kod zaključenja ugovora o organizaciji ekskurzije predlaganje obaveznog pribavljanja saglasnosti roditelja ili staraoca učenika na ugovor, što će doprinijeti povećanju zaštite učenika prilikom organizacije ekskurzije;
  • izdavanje licence od strane Ministarstva trgovine i turizma za rad agencije u skladu sa prestankom važenja podjele na turoperatore i subagente;
  • preciziranje uslova za prestanak važenja licence;
  • promjena sistema polaganja ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča na način da se ukida polaganje ispita za područje jedinice lokalne samouprave,
  • polaganje ispita za područje Republike i za turistička područja koja obuhvataju teritoriju na kojoj se po ovom zakonu osnivaju međuopštinske turističke organizacije.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine i turizma, 17.6.2016.