Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KRIVIČNOG ZAKONA BIH: Sprečava se sadašnja mogućnost otkupa zatvorske kazne osuđenih za ratni zločin čija je izrečena kazna do godinu dana

20.04.2023.


Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović uputio je u proceduru Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se sprečava sadašnja mogućnost otkupa zatvorske kazne osuđenih za ratni zločin čija je izrečena kazna do godinu dana.

Magazinović ističe da su ovakvi slučajevi zabilježeni u čak osam slučajeva u posljednjih pet godina.

"Živimo u vremenu, državi i zakonskom uređenju u kome se desilo da su zatvor zamijenile novčanom kaznom osobe koje su žrtvama nanosile velike patnje, fizički zlostavljale maloljetna lica, mučile žrtve električnom palicom, ponižavale, silovale, psihički i fizički ih maltretirale... Mogućnost 'otplaćivanja' ratnog zločina i 'kupovina slobode' u tim slučajevima je potpuno neprihvatljiva. Bez obzira na to što se radi o kaznama do godinu dana zatvora i dalje se radi o ratnom zločinu i to u budućnosti treba spriječiti", naglasio je Magazinović, dodavši da je ovo glavni razlog za predlaganje izmjena Krivičnog zakona.

Prema njegovim riječima, u dosadašnjoj praksi je zabilježeno da su mogućnost otkupa zatvorske kazne koristili pripadnici svih etničkih grupa presuđeni za krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, tako da se, kako je rekao, zakon ne može i ne smije posmatrati iz tog ugla.

Podsjetio je da je i Savjet ministara BiH usvojio ove izmjene zakona 2017. godine, ali da one nikada nisu došle do Parlamenta.

"Ovo nije samo pitanje pravičnosti i morala, nego prije svega odnosa prema žrtvama ratnih zločina koji decenijama žive na margini društva. Prema međunarodnom pravu, djela ratnog zločina spadaju u najteža krivična djela i zaslužuju najteže krivične sankcije i najjaču društvenu osudu, a trenutnim zakonom se u određenim slučajevima svode na ekonomsku kategoriju", istakao je Magazinović.

On je naglasio da je Parlament BiH već intervenisao na zakon po pitanju zamjene zatvorske kazne novčanom kada se 2018. godine bavio krivičnim djelima učešća na stranim ratištima i terorizma.

Na izmjeni zakona koji je sada upućen u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku Magazinović je radio zajedno sa TRIAL International BiH, a na osnovu preporuka Misije OEBS-a u BiH, ali prije svega na osnovu zahtjeva UN komiteta za eliminaciju diskriminacije nad ženama, koji je 2020. godine donio Odluku protiv BiH u kojoj se, između ostalog, od države traži da spriječi da osuđeni počinioci ratnih zločina imaju mogućnost zamijeniti zatvorsku kaznu novčanom.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 17.04.2023.

Naslov: Redakcija