Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 28. aprila 2021. godine 19. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

20.04.2021.


Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sazvala je 19. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 28. april 2021. godine, sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Razmatranje interpelacije poslanika: Predraga Kojovića, Nermina Nikšića, Aide Baručije, Saše Magazinovića, Nade Mladine, Zukana Heleza, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta, broj: 01-50-1-756/21 od 6. 4. 2021;
 4. Zahtjev poslanika iz Kluba poslanika SDA za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-751/21 od 8. 4. 2021;
 5. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-478/21 od 23. 2. 2021. (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I), prеdlаgаč: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-495/21 od 16.3.2021, skraćeni postupak (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o Visokom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici iz Kluba DF-a, broj: 01-02-1-2375/20 od 15. 3. 2021. (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o Visokom sudskom vijeću Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici iz Kluba DF-a, zakon broj: 01-02-1-2377/20 od 15. 3. 2021. (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o Uredu disciplinskog tužioca Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici iz Kluba DF-a, zakon broj: 01-02-1-2376/20 od 15. 3. 2021. (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici iz Kluba DF-a, zakon broj: 01-02-1-2123/20 od 15. 3. 2021. (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanice Mirjana Marinković-Lepić i Aida Baručija, zakon broj: 01-02-1-567/21 od 17. 3. 2021. (prvo čitanje);
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Nenada Stevandića za uvrštavanje u dnevni red 18. sjednice Predstavničkog doma nove tačke, koja glasi: Donošenje zaključka kojim Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da hitno, a najduže sedam dana od dana donošenja ovog zaključka, izrade i u Parlamentarnu skupštinu BiH po hitnom postupku upute Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), kao i da usvoje odgovarajuće izmjene Pravilnika o postupku i načinu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet ("Službeni glasnik BiH", broj 75/11), s ciljem omogućavanja da se vakcine protiv koronavirusa (COVID-19), čiju su upotrebu prethodno odobrile Evropska agencija za lijekove ili nadležne institucije susjednih zemalja, odmah mogu staviti u upotrebu i na teritoriji BiH. Ovakve izmjene i dopune navedenog zakona i podzakonskog akta važile bi do okončanja proglašene pandemije COVID-19, broj: 01-50-1-716/21 od 31. 3. 2021;
 13. Izvještaji o radu komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu:
  1) Izvještaj o radu Komisije za vanjsku trgovinu i carine, broj: 01/3-50-1-218/21 od 1. 2. 2021;
  2) Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije, broj: 01/5-50-1-218/21 od 2. 2. 2021;
  3) Izvještaj o radu Komisije za vanjske poslove, broj: 01/2-50-1-218/21 od 3. 2. 2021;Ž
  4) Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet, broj: 01/4-50-1-218/21 od 9. 2. 2021;
  5) Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije, broj: 01/1-50-1-218/21 od 3. 3. 2021;
  6) Izvještaj o radu Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, broj: 01/6-50-1-218/21 od 9. 4. 2021;
 14. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu:
  1) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj: 03/1-50-14-428/21 od 18. 2. 2021;
  2) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-10/21, veza: 01,02-50-14-428/21 od 25. 2. 2021;
  3) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj, broj: 03/3-50-14-428/21 od 9. 3. 2021;
  4) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-14-428/21 od 16. 3. 2021;
  5) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije, broj: 03/4-50-14-428/21 od 17. 3. 2021;
 15. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2020. godini, broj: 01,02-50-18-618/21 od 12. 3. 2021;
 16. Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2020. godinu, broj: 01,02,03-50-18-626/21 od 15. 3. 2021;
 17. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2020. godinu, broj: 01-37-1-627/21 od 15. 3. 2021;
 18. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2020. godinu, broj: 01-50-18-738/21 od 31. 3. 2021;
 19. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-740/21 od 31. 3. 2021;
 20. Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2020. godinu, broj: 01/4,01-16-9-769/21 od 7. 4. 2021;
 21. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH, broj: 01,02-50-18-534/21, veza: 03-50-13-25-15/21 od 1. 3. 2021;
 22. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za novembar 2020, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaključka s 16. sjednice Predstavničkog doma, održane 3. 2. 2021), broj: 01-50-1-1749/20 od 12. 3. 2021;
 23. Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za usaglašavanje teksta Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (predlagač: Vijeće ministara BiH), zakon broj: 01,02-02-1-865/20 od 29. 4. 2020;
 24. Prijedlog zaključka o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakonodavstva BiH, predlagač: Zajednički kolegij oba doma;
 25. Razmatranje poslaničke inicijative poslanika iz Kluba SDA, koja glasi: "Predlažemo da Ministarstvo odbrane BiH za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sačini izvještaj o uslovima rada pripadnika Oružanih snaga BiH, obuhvatajući njihov službeni, lični, porodični i ukupni društveni standard, te da eventualno predloži mjere za poboljšanje standarda pripadnika Oružanih snaga BiH", broj: 01-50-1-418/21 od 16. 2. 2021;
 26. Razmatranje poslaničke inicijative Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić, Saše Magazinovića i Jasmina Emrića "kojom se traži da Udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije, putem Ministarstva sigurnosti BiH i Vijeća ministara BiH, dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH izvještaj o radu za period 2018 – 2020. godina", broj: 01-50-1-496/21 od 24. 2. 2021;
 27. Razmatranje poslaničke inicijative Vlatka Glavaša koja glasi: "Povodom istorijskog uspjeha petnaestogodišnje plivačice Lane Pudar iz Mostara koja je, isplivavši A olimpijsku normu u disciplini 100 metara delfin, postavila najbolji rezultat u istoriji bosanskohercegovačkog plivanja i drugi najbolji rezultat na svijetu u ovoj godini, predlažem nadležnom ministarstvu i Vijeću ministara da ovaj uspjeh adekvatno nagradi. Također, predlažem da se Lani Pudar osiguraju novčana sredstva za pripreme i nastup na predstojećim olimpijskim igrama koje će se održati u Tokiju", broj: 01-50-1-628/21 od 15. 3. 2021;
 28. Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta "kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da, s ciljem optimizacije procesa javnih nabavki, postizanja ušteda a time i povećanja stepena odgovornosti u trošenju budžetskog novca u institucijama Bosne i Hercegovine, u roku od 90 dana formira centralni nabavni organ, u skladu s članom 4. stav (2) Zakona o javnim nabavkama i članom 2. Pravilnika o provođenju postupka zajedničke javne nabavke i osnivanju centralnog nabavnog organa", broj: 01-50-1-684/21 od 23. 3. 2021;
 29. Razmatranje poslaničke inicijative Mire Pekić "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s članom 35. Zakona o Vijeću ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), obavezuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative riješi pitanje ocjenjivanja državnih službenika koji su opravdano odsutni s posla, na način da obezbijedi primjenu već postojećeg zakonskog rješenja iz člana 53.a stav (3) Zakona o radu u institucijama BiH, ili u slučaju da to nije moguće, izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u institucijama BiH u dijelu koji se odnosi na ocjenu rada državnih službenika opravdano odsutnih s posla", broj: 01-50-1-699/21 od 24. 3. 2021;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmjena Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-786/21 od 9. 4. 2021;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana 2 na Sporazum o grantu za podršku državnom programu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi sa stambenim regionalnim programom, broj: 01,02-21-1-787/21 od 9. 4. 2021;
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat oporavka i podrške preduzećima/poslovnim subjektima između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (9183-BA), broj: 01,02-21-1-788/21 od 9. 4. 2021.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 14.04.2021.

Naslov: Redakcija