Zastava Srbije

IZVJEŠTAJ O RADU TUŽILAŠTAVA U RS U 2016. GODINI: Sudovi u RS su uglavnom izricali uslovne kazne onima za koje je dokazano da su se ogriješili o zakone, a tužioci upozoravaju da sankcije moraju biti oštrije, posebno za privredni kriminal i korupciju

20.03.2017.


Sudovi u Republici Srpskoj prošle godine su uglavnom izricali uslovne kazne onima za koje je dokazano da su se ogriješili o zakone, a tužioci upozoravaju da sankcije moraju biti oštrije, posebno za privredni kriminal i korupciju.

Ishodi sudskih procesa i kaznena politika analizirani su u izvještaju o radu tužilaštava u RS u 2016. godini koji je upućen u parlamentarnu proceduru. Izvještajem je obuhvaćeno sedam tužilaštava među kojima se našlo i Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala koje je počelo sa radom 1. jula prošle godine nakon što je ugašeno Specijalno tužilaštvo RS.

Tužilaštva su 2016. godine podigla 4.469 optužnica i sa nepotvrđenim optužnicama odranije u sudovima je bilo 5.399 otvorenih predmeta. Sudovi su potvrdili 4.540 optužnica, sedam je odbijeno, 16 povučeno prije potvrđivanja, a za 824 sud nije do kraja godine donio odluku o potvrđivanju.

Za opšti kriminal podignuto je 4.288 optužnica, ratne zločine 13, a privredni kriminal 168. Sudovi su donijeli 4.245 presuda, ali je u samo 672 izrečena zatvorska kazna, dok je čak 2.525 slučajeva okončano uslovnom kaznom.

- Uslovne kazne izrečene su u više od polovine osuđujućih presuda. Taj podatak ukazuje na neadekvatnu kaznenu politiku sudova i potrebu da ona bude promijenjena. Tužilaštva su ulagala veliki broj žalbi, posebno na presude u kojima je izrečena uslovna presuda, međutim, u najvećem broju su ih sudovi odbili kao neosnovane - navedeno je u izvještaju koji potpisuje glavni republički javni tužilac Mahmut Švraka.

Posebna pažnja u izvještaju posvećena je predmetima koji se odnose na privredni kriminal i korupciju. U tužilaštvima je 2016. godine bilo 1.219 prijava iz tih oblasti, a do kraja godine epilog nije dobilo njih 328. Prema podacima iz izvještaja, 435 predmeta iz oblasti privrednog kriminala lani je završeno naredbom o nesprovođenju istrage, u 403 slučaja je naređeno sprovođenje istrage, dok su 53 prijave riješene prosljeđivanjem Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

Procenat riješenih istraga iznosio je 74,77 odsto, a od 540 u 2016. godini optužnicom je završilo 168, obustavljanjem istrage 222, 14 je riješeno na drugi način, a epilog još čeka 136 istraga. Sudovi su na osnovu 248 potvrđenih optužnica donijeli pet odbijajućih, 18 oslobađajućih i 179 osuđujućih presuda. Zatvorska kazna je izrečena u 33, novčana u 53, a uslovna u 93 slučaja.

- S obzirom na to da je težište interesovanja javnosti na predmetima privrednog kriminala i cijeneći stepen društvene opasnosti od ove vrste kriminala, smatramo da su izrečene kazne veoma blage, naročito imajući u vidu veliki broj uslovnih presuda. Na ovakve kazne, tužilaštvo i pored ulaganja žalbi nije moglo bitnije uticati - navodi Švraka.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja sudija RS Milenko Milekić kaže da okružni sud određuje kaznenu politiku, jer se svaka odluka osnovnih sudova može preispitati pred višim sudom.

- Imamo dvije strane. Ako je jedna nezadovoljna - tužilac ili optuženi imaju pravo da podnesu žalbu drugostepenom sudu. Ako bi bilo mnogo preinačenih odluka, onda bi se moglo reći da osnovni sudovi ne izriču adekvatne sankcije, ali je zato tu opet drugostepeni sud da to i ispravi - ukazao je Miletić.

Komentarišući kritike tužilaca da su u velikom broju slučajeva ulagali žalbe, ali da su ih sudije mahom odbijale, Miletić kaže da to pokazuje da tužioci nisu bili u pravu.

- Mora se vidjeti i struktura krivičnih djela za koje su izrečene takve sankcije da bi se reklo da su one za ta djela adekvatne ili ne. Sve zavisi od strukture predmeta. Ako je riječ, na primjer, o puno predmeta šumskih krađa normalno je da će biti dosta uslovnih osuda za razliku od nekih drugih - rekao je Miletić.

Govoreći o predmetima iz oblasti privrednog kriminala i korupcije, Miletić kaže da se i tu mora uzeti u obzir mnogo faktora.

- Veoma je teško hipotetički komentarisati. Morali bismo uzeti konkretna djela i vidjeti o kojem djelu je riječ i da li je sankcija adekvatna, ali i tu je na kraju drugostepeni sud - rekao je Miletić.

Izvještaj o radu tužilaštava u 2016. godini trebalo bi da bude razmatran na sjednici Narodne skupštine RS zakazanoj za 28. mart.

Epilog optužnica za privredni kriminal i korupciju:

  • 248 potvrđenih
  • 179 osuđujućih
  • 93 uslovna kazna
  • 53 novčana kazna
  • 33 zatvorska kazna
  • 18 oslobađajuće
  • 5 odbijajuće

IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 18.03.2017.

Naslov: Redakcija