Zastava Srbije

UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA U RS

20.02.2023.


Pravosudne institucije u Srpskoj već nekoliko godina bilježe značajno smanjenje zaostalih i neriješenih predmeta. Važan segment je ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju ovih institucija. Porodičnim zakonom je značajno poboljšana zaštita prava i interesa djeteta.

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Miloš Bukejlović izjavio je da je cilj Ministarstva koje predvodi unapređenje efikasnosti pravosudnih organa, ali i da ove godine u Srpskoj bude usvojen novi zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivično djelo seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

"U ovoj godini nastojaćemo da održimo kontinuitet rada Ministarstva pravde. Učinićemo sve da finansijski i organizaciono i u saradnji sa Vladom Republike Srpske unaprijedimo efikasnost pravosudnih organa, pri čemu su najvažniji elementi infrastrukturna ulaganja u objekte koji se koriste ili su namijenjeni za pravosudne institucije", rekao je ministar Bukejlović.

On je naglasio da su već načinjeni prvi koraci, jer su održani sastanci sa predsjednicima svih sudova u Republici Srpskoj, glavnim tužiocima republičkih i okružnih tužilaštava i direktorima sudske policije.

"Važno je što smo razgovarali i sa predstavnicima Centra za edukaciju sudija i tužilaca i saslušali potrebe pravosudnih institucija. Planiramo posjetiti svaku od institucija u pravosudnom sistemu kako bismo se detaljnije informisali o njihovim problemima, potrebama i rezultatima rada", dodao je ministar Bukejlović.

On je ocijenio da pravosudne institucije u Republici Srpskoj, već nekoliko godina, bilježe značajno smanjenje zaostalih i neriješenih predmeta.

"Upoređujući izvještaje o radu sudova u Republici Srpskoj za 2018. i 2021. godinu, uočeno je kontinuirano smanjenje broja zaostalih predmeta, čemu su značajno doprinijela zakonska rješenja koja je sačinilo resorno ministarstvo", kaže ministar Bukejlović.

On je naveo da je ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju pravosudnih institucija prepoznato kao važan segment za uspostavljanje funkcionalnog pravnog sistema u Republici Srpskoj.

"Na ovaj način institucije dodatno približavamo građanima i povećavamo njihovu efikasnost. Vjerujem da će to doprinijeti kvalitetnijem radu nosilaca pravosudnih institucija", rekao je ministar Bukejlović.

Kada je riječ o saradnji Ministarstva pravde Republike Srpske sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom BiH, Bukejlović smatra da je izuzetno profesionalna i ogleda se u nizu partnerskih projekata, adaptaciji i rekonstrukciji pravosudnih institucija, kao i u saradnji na unapređenju normativnog okvira.

Prema njegovim riječima, cilj Ministrava pravde ove godine jeste usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom režimu izvršenja kazne zatvora.

"Planiramo i da budu usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima", naveo je ministar Bukejlović.

On je napomenuo da su u proteklom periodu, iz budžeta Republike Srpske i iz pretpristupnih fondova EU, obezbijeđena višemilionska sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i kupovinu objekata za smještaj pravosudnih innstitucija.

"Ministarstvo pravde Republike Srpske kontinuirano radi na stvaranju povoljnijih i efikasnijih uslova za pristup pravdi svih građana Republike Srpske i zato su u gradovima i opštinama, gdje je postojao opravdan interes, otvoreni novi objekti pravosudnih institucija", naveo je ministar Bukejlović.

On je podsjetio da je u Srpskoj usvojen i Porodični zakon kojim je značajno poboljšana zaštita prava i interesa djeteta, posebno u pogledu održavanja ličnih odnosa sa djetetom, vršenja roditeljskog prava i prava djeteta na slobodno izražavanje mišljenja.

"Zakonskim odredbama imovinski odnosi supružnika su preciznije uređeni. Novina je uvođenje instituta porodičnog doma, koji uživa poseban pravni režim u slučaju prestanka braka ili vanbračne zajednice roditelja maloljetnog djeteta", precizirao je ministar Bukejlović.

On je naveo da je redefinisan institut usvojenja s ciljem da se unaprijedi i precizira ocjena podobnosti lica koja žele da usvoje dijete, kao i da proces usvajanja bude efikasan u smislu zaštite interesa djece bez roditeljskog staranja.

"Zakonom je prošireno polje pravnih dejstava koja se priznaju za vanbračnu zajednicu. U svakom slučaju, Republika Srpska je dobila kvalitetno zakonsko rješenje, što je nemjerljivo", zaključio je ministar Bukejlović.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 15.02.2023.

Naslov: Redakcija