Zastava Srbije

PORESKA UPRAVA RS: Prikupljeno 3,103 milijarde KM

20.01.2023.


Poreska uprava Republike Srpske u prošloj godini na račun javnih prihoda prikupila je 3,103 milijarde KM, što je za 362,1 miliona KM ili 13 posto više u odnosu na godinu ranije.

"Ovo je prvi put od osnivanja Poreske uprave Republike Srpske i uopšte naplate direktnih poreza u Republici Srpskoj, da je u toku jedne kalendarske godine prikupljeno više od tri mlijarde KM javnih prihoda", saopštili su iz Poreske uprave Republike Srpske.

Posmatrano po pojedinim grupama javnih prihoda, evidentno je da je procentualni rast zabilježen u svim segmentima, pa je tako naplata direktnih poreza u prošloj godini veća za 32 odsto, doprinosa za 10 odsto, a ostalih javnih prihoda za šest odsto, u odnosu na 2021. godinu.

Doprinosi su u protekloj godini naplaćeni u iznosu od 1,967 milijardi maraka, što je za 174,8 miliona KM više nego u 2021. godini, iako je prošle godine došlo do smanjenja stope doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja sa 12 na 10,2 odsto. Naplata doprinosa za Fond PIO i za Zavod za zapošljavanje veća je za po 15 odsto, za Fond dječje zaštite se bilježi povećanje od 16 procenata, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja na istom nivou kao u 2021. godini.

Direktni porezi su naplaćeni u iznosu od oko 643,3 miliona KM, što je za 157,7 miliona maraka više nego godinu ranije. Najveći rast se i dalje bilježi kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od 329,8 miliona maraka, što je za 86,7 miliona KM ili 36 odsto više nego 2021. godine. Pored toga, značajan rast naplate kod direktnih poreza bilježi i porez na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 268,1 miliona maraka, što je za 35 odsto više u odnosu na uporedni period.

Kod ostalih javnih prihoda, naplata je iznosila 492,4 miliona maraka, što je za 29,5 miliona KM više u odnosu na godinu ranije, uz rast naplate prihoda od kazni i naknada za priređivanje igara na sreću od 18, odnosno 38 procenata, dok je naplata taksi i naknada na nivou prošlogodišnje iako je došlo do umanjenja ili ukidanja naplate određenih taksi.

Što se tiče samo decembra prošle godine, naplata je iznosila 287,6 miliona KM, što je za 26,9 miliona maraka ili 10 procenata više nego u istom mjesecu 2021. godine, pri čemu je naplata direktnih poreza i ostalih javnih prihoda veća za po devet odsto, a doprinosa za 11 procenata.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Nezavisne, Uroš Vukić, 17.01.2023.

Naslov: Redakcija