Zastava Srbije

VLADA RS: Donijet veći broj podzakonskih akata

20.01.2023.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 4. sjednici, u Banjaluci, Odluku o visini osnovice za obračun primanja za 2023. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Osnovica za obračun primanja za 2023. godinu utvrđena je u iznosu od 793,02 KM što predstavlja povećanje osnovice za 13,5% u odnosu na osnovicu po kojoj je korisnicima prava vršen obračun primanja predviđenih Zakonom u prethodnoj godini, a koja je iznosila 698,70 KM.

Obračun primanja po navedenoj osnovici u 2023. godini će se vršiti za 46.265 korisnika, od čega za 29.520 korisnika lične invalidnine i 16.745 korisnika porodične invalidnine.

U Budžetu za 2023. godinu za ove namjene planirana su ukupna sredstva u iznosu od 73.500.000,00 KM.

Takođe, usvojena je i Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za 2023. godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata u iznosu od 594,69 KM, što predstavlja povećanje osnovice za 13,5% u odnosu na osnovicu po kojoj je korisnicima prava vršen obračun primanja predviđenih Zakonom u prethodnoj godini, a koja je iznosila 523,96 KM.

Obračun primanja po navedenoj osnovici u 2023. godini će se vršiti za 2.279 korisnika, od čega je 1.006 korisnika lične civilne invalidnine i 1.273 korisnika porodične civilne invalidnine.

Budžetom za 2023. godinu planirana su sredstva za isplatu civilnih ličnih i porodičnih invalidnina u iznosu od 6.350.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku kojom je utvrdila visinu osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2023. godinu u iznosu od 2,20 KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava, a koja je u prethodnoj godini iznosila 1,94 KM. 

Broj korisnika mjesečnog boračkog dodatka sa stanjem na dan 31.12.2022. godine je 86.615, a prema procjeni, broj boraca koji će ispuniti uslove za mjesečni borački dodatak u 2023. godini je 3.000.

Budžetom za 2023. godinu, na budžetskoj poziciji za ove namjene predviđena su sredstva u iznosu od 81.850.000,00 KM.

Na sjednici, Vlada je donijela i Odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2022. godinu u visini od 4,43 KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava. 

Osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2021. godinu iznosila je 3,90 KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava.

Borci koji imaju pravo na godišnji borački dodatak za 2022. godinu su borci prve i druge kategorije mlađi od 60 godina, a isplatom će biti obuhvaćeno 35.000 boraca.

Za isplatu godišnjeg boračkog dodatka za procijenjeni broj korisnika procjenjuje se da je potreban iznos od 6.435.450,00 KM.      

Vlada Republike Srpske je utvrdila Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje. 

Donošenjem ove odluke omogućava se isplata mjesečnog novčanog primanja u iznosu od 242,55 KM borcima sa navršenih 65 godina koji ne mogu ostvariti pravo na penziju ali imaju 15 i više godina penzijskog staža u koji je uračunat i posebni staž u dvostrukom trajanju.

Isplata mjesečnog novčanog primanja će se vršiti borcima koji u 2023. godini ispune uslove u pogledu godina života i penzijskog staža, kao i borcima koji su u skladu sa odlukama Vlade Republike Srpske ostvarili tu vrstu primanja u periodu 2018-2022. godina. Sa 31.12.2022. godine evidentirano je 890 korisnika mjesečnog novčanog primanja.

Za ove namjene odobrava se plasman sredstava predviđenih Budžetom Republike Srpske za 2023. godinu u okviru Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite u iznosu od 2.650.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobravanju uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike i zemljoradničkim zadrugama, koji sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćen doprinos ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31.12.2023. godine.

Uplata doprinosa izvršiće se iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, nakon usaglašavanja iznosa između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Zadužuje se Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da za uplatioce doprinosa, pravne sljedbenike, odnosno osiguranike ako nema uplatilaca doprinosa, objavi javni poziv za korišćenje navedenih sredstava.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o završetku realizacije projektnih aktivnosti nove faze Projekta oporavka od poplava u Republici Srpskoj - Stambeno zbrinjavanje na području Republike Srpske. Realizacija ovog projekta omogućila je trajno stambeno zbrinjavanje domaćinstava čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima 2014. godine i ekonomsko osnaživanje određenog broja domaćinstava (koji su uključeni u komponentu stambeno zbrinjavanje), kroz dodatnu podršku u oblasti poljoprivredne proizvodnje i pokretanja malih biznisa. 

Od 2017. godine Projekat oporavka od poplava je omogućio:

-           direktnu finansijsku korist za 1.905 stanovnika, među kojima je 940 žena (49,34%),

-           638 domaćinstva pogođenih poplavama je dobilo adekvatan smještaj: izgrađeno je 220 novih kuća, a obnovljeno je 418 kuća,

-           ukupno ostvareni dodatni godišnji prihodi za korisnike domaćinstava su bili oko 500 hiljada KM,

-           125 domaćinstava pogođenih poplavama dobilo je podršku za stvaranje prihoda, i to: 122 domaćinstva koja se bave održivom poljoprivredom, te tri domaćinstva koja imaju koristi od samozapošljavanja i prihoda malih preduzeća.

Kroz projekat je utrošeno ukupno 15 miliona KM, od čega je Evropska unija finansirala donatorskim sredstvima 13,3 miliona KM, Vlada Republike Srpske je iz Budžeta izdvojila 1,4 miliona KM, a lokalne zajednice uključene u projekat su uložile 414 hiljada KM.

Nosilac projektnih aktivnosti na području Republike Srpske bio je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM). 

Ovaj projekat samo je dio ukupnih mjera podrške stanovništvu koje je pretrpilo posljedice poplava 2014. godine, dok je u projekte zaštite od poplava Vlada Republike Srpske do sada uloženo više od 250 miliona KM budžetskih sredstava.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o završetku realizacije projekta “Socijalizacija djece Republike Srpske 2022. godine”. 

U programu je u 2022. godini učestvovalo 2.018 osoba, od čega 1.559 djece, u pratnji vaspitača, stručnog osoblja, roditelja pratilaca djece sa smetnjama u razvoju i slično, a program je realizovan u periodu od 01.06.2022. do 24.09.2022. godine, u 13 smjena. Za realizaciju projekta u 2022. godini utrošeno je ukupno 1.190.434,66 KM. 

Projekat podrazumijeva desetodnevni boravak djece u odmaralištu na primorju u Crnoj Gori, a u njemu kontinuirano zajedno učestvuju djeca iz porodica korisnika prava iz socijalne i dječije zaštite, djeca iz višečlanih porodica, djeca iz porodica boračke populacije, djeca sa smetnjama u razvoju i hroničnim zdravstvenim smetnjama, kao i posebno nadarena djeca, pobjednici republičkih takmičenja i talentovani sportisti. Program je namijenjen djeci uzrasta od šest do 15 godina, odnosno do 18 godina za djecu sa smetnjama u razvoju.

Projekat “Socijalizacija djece Republike Srpske” je tokom 20 godina obuhvatio više od 36.020 osoba, odnosno djece i odraslih, iz svih opština Republike Srpske. Realizacijom projektnih ciljeva se pruža direktna podrška zadovoljavanju razvojnih potreba djece i socijalizacije djece, kao i porodicama u ostvarivanju njihove zaštitne, ekonomske i vaspitne funkcije. Projekat “Socijalizacija djece Republike Srpske” realizuje se uz finansijsku podršku Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj ogranizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Poreskoj upravi Republike Srpske. Izmjenama i dopunama Pravilnika definisano je osnivanje Odsjeka za posebne kontrole, pri Odjeljenju za kontrolu u područnom centru Istočno Sarajevo, koji pokriva tu regiju.

Izmjena Pravilnika uslijedila je zbog značajnog povećanja obima posla u Područnom centru Istočno Sarajevo. Konstantan razvoj i povećanje turističkih ugostiteljskih kapaciteta na Jahorini, kao i uočena pojava sive ekonomije u području Pala i opštine Trnovo, implicira potrebu za pojačanim inspektorskim kontrolama u navedenom području. Već duži vremenski period, zbog nedovoljnog broja izvršilaca u Odjeljenju za kontrolu u područnom centru Istočno Sarajevo, Poreska uprava je prinuđena da upućuje inspektore iz drugih područnih centara da pored svojih redovnih poslova, vrše poslove posebnih kontrola iz nadležnosti područnog centra Istočno Sarajevo, što iziskuje i dodatne materijalne troškove, s obzirom na teritorijalnu udaljenost (dnevnice, noćenja, putni troškovi). Zbog svega navedenog, ukazala se potreba za osnivanjem Odsjeka za posebne kontrole, pri Odjeljenju za kontrolu u područnom centru Istočno Sarajevo, koji pokriva tu regiju.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade RS, 18.01.2023.

Naslov: Redakcija