Zastava Srbije

NACRT DRŽAVNOG BUDŽETA ZA 2021. GODINU: Nacrt pred Vijećem ministara do kraja januara 2021. godine

20.01.2021.


Ministar finansija i trezora u Vijeću ministara Vjekoslav Bevanda izjavio je da je završen posao na nacrtu budžeta za ovu godinu i da očekuje da će do kraja mjeseca biti pred Vijećem ministara.

"Prema usvojenom Globalnom fiskalnom okviru, budžet za institucije BiH za ovu godinu je povećan i iznosi milijardu i 27 miliona KM, dok za vanjski dug ove godine izdvajamo 843 miliona KM", istakao je Bevnda.

On je naglasio i da direktna zahvatanja s jedinstvenog računa za institucije BiH iznose 780 miliona KM, dok su ostalo vlastiti prihodi.

"Znači, nisu to velika povećanja, a mnogo je obaveza pred nama i opet će biti nezadovoljnih", rekao je Bevanda i dodao je da ima niz okolnosti koje su utjecale da budžet nije usvojen do kraja prošle godine, te smatra da su one prvenstveno političke prirode.

Bevanda je istakao da Ministarstvo finansija i trezora pokušava da ispoštuje rokove koliko je moguće u cijeloj situaciji.

"Nakon što je Fiskalno vijeće usvojilo Globalni fiskalni okvir pripremili smo Dokument okvirnog budžeta za period 2021.-2023. godina koji je usvojilo Vijeće ministara i to je red koraka do budžeta", pojasnio je Bevanda.

On je konstatovao da je prošla godina bila veoma teška, te se moralo reagovati u više oblasti zbog epidemije virusa Covid-19.

"Imali smo i pad prihoda od PDV-a i niz otežavajućih okolnosti. Bilo je i dugih pregovora za kredite koje smo imali sa MMF-om i EU i taj novac namijenjen je za budžete entiteta koji nose veliki teret kada je riječ o socijalnim davanjima i zdravstvu. Na kraju, imali smo inicijativu da se smijeni ovo Vijeće ministara od onih istih koji pitaju zašto sada privremeno finansiranje i zašto kasni budžet", kaže Bevanda.

I pored privremenog finansiranja, dodao je miistar finansija i trezora, izvršavaju se svi zadaci institucija BiH iako, kako kaže, on preferira da se budžet usvaja u toku kalendarske godine.

Kad Vijeće ministara završi svoj posao, pojašnjava Bevanda, onda se nacrt budžeta dostavlja ustavnom predlagaču Predsjedništvu BiH, a završnu riječ daje Parlamentarna skupština BiH koja i usvaja budžet.

Ocjenjujući godinu za nama kad je riječ o resoru finansija, Bevanda je rekao da je godina bila teška u svakom smislu, ali da moramo biti zadovoljni kad se napravi završni račun.

Ministarstvo finansija i trezora, kao i cijelo Vijeće ministara, naglašava ministar Bevanda, imali su niz neplaniranih aktivnosti koje je sa sobom donijela pandemija virusa Covid-19.

"Potpuno se promijenio i način rada i cijeli svijet se susreo s teškim i nepoznatim okolnostima. Uspjeli smo obezbijediti novac kroz naš budžet za neku hitnu pomoć, a tu je bio i kredit MMF-a koji je nakon peripetija s raspodjelom dostavljen enitetima. Kao što se zna na nivou BiH mi ne koristimo taj novac za podršku budžetu i upućen je na adrese onih koji su se direktno borili s ovim opakim virusom", istakao je Bevanda.

On je dodao da je Ministarstvo servis institucijama i da su nastojali da iskordinišu sve procese, da plaćanja putem trezora idu redovno, da se redovno otplaćuje vanjski dug i da se pregovora o novim projektima s međunarodnim institucijama tako da nije zaustavljeno ni finansiranje važnih infrastruktirnih projekata na koridoru 5C.


IZVOR: Vebsajt Klix, 17.01.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija