Zastava Srbije

PRAVILNIK O POSTUPKU ODOBRAVANJA LIJEČENJA IZVAN REPUBLIKE SRPSKE I NAČINU OSTVARIVANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU: Osiguranim licima kojima je odobreno liječenje izvan Srpske u buduće neće biti potrebna uputnica porodičnog doktora za zdravstvenu ustanovu u koju su upućeni, već je dovoljno samo rješenje Fonda

19.12.2023.


Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ubuduće će jednostavnije ostvarivati pravo na liječenje i dijagnostiku u zdravstvenim ustanovama izvan Srpske, u situacijama kada su iscrpljene mogućnosti liječenja u našem zdravstvenom sistemu.

Naime, 16. decembra je počela primjena novog Pravilnika o postupku odobravanja liječenja izvan Republike Srpske i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite u inostranstvu ("Sl. glasnik RS", br. 106/2023) koji donosi nekoliko novina prvenstveno u cilju da se pojednostavi i preciznije definiše postupak ostvarivanja ovog značajnog prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Jedna od novina je ta da osiguranim licima kojima je odobreno liječenje izvan Srpske u buduće neće biti potrebna uputnica porodičnog doktora za zdravstvenu ustanovu u koju su upućeni, već je dovoljno samo rješenje Fonda.

Takođe, pojednostavljene su i situacije kada osigurano lice kome je odobreno liječenje ne započne liječenje u roku od predviđenih šest mjeseci od dana izdavanja rješenja Fonda. Novi zahtjev za ponovno odlučivanje o istom liječenju osigurano lice može podnijeti stručnoj komisiji Fonda u roku od 30 dana od isteka prethodnog rješenja i u tom slučaju nije potrebno da se osigurano lice ponovo obraća konzilijumu zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa. Ukoliko protekne i ovaj rok od 30 dana, potrebno je ponovo se obratiti konzilijumu zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa u Republici Srpskoj.

Inače, osnovni uslov za upućivanje na liječenje izvan Srpske je i dalje da su iscrpljene sve mogućnosti liječenja i dijagnostike u našem zdravstvenom sistemu. Prema Pravilniku, upućivanje na liječenje izvan Srpske vršiće se na osnovu Liste oboljenja, stanja ili povreda za koje se može odobriti pružanje usluge liječenja i dijagnostičkog postupka izvan Republike Srpske i to na prijedlog konzilijuma zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (UKC RS).

Međutim, propisano je i da se u određenim okolnostima osiguranom licu može odobriti liječenje izvan Srpske i za stanja ili oboljenja koja nisu propisana pomenutom listom. U tom slučaju konzilijum zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa koji daje prijedlog treba da navede detaljno obrazloženje izuzetnih medicinskih ili drugih razloga zbog kojih je neophodno upućivanje na liječenje izvan naše Republike.

Kao i do sada, prioritet kod upućivanja na liječenje ili dijagnostički postupak izvan Republike Srpske imaju zdravstvene ustanove Republike Srbije sa kojima Fond ima zaključen ugovor. Kada su iscrpljene mogućnosti liječenja ili dijagnostike i u Republici Srpskoj i u Srbiji u ustanovama sa kojima FZO ima ugovor, osiguranom licu se može odobriti liječenje i dijagnostika u bilo kojoj drugoj zdravstvenoj ustanovi izvan Republike. U skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, novi pravilnik donio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, na prijedlog FZO RS.

Podsjećamo, kada su u pitanju djeca do 18 godina, njihovo liječenje ili dijagnostiku u inostranstvu finansira Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, onda kada liječenje nije moguće u našim zdravstvenim ustanovama, niti u ustanovama izvan Srpske sa kojima FZO RS ima potpisane ugovore.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Izvor: Vebsajt eKapija, 16.12.2023.

Naslov: Redakcija