Zastava Srbije

ODRŽANO SAVJETOVANJE NAJČEŠĆA PITANJA I NEDOUMICE U PRIMJENI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA SA AKCENTOM NA PLANIRANJE NABAVKI ZA 2024. GODINU I NOVI PRAVILNIK O E-AUKCIJI

19.12.2023.


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 18. decembra 2023. godine, savjetovanje na temu “Najčešća pitanja i nedoumice u primjeni Zakona o javnim nabavkama sa akcentom na planiranje nabavki za 2024. godinu i novi Pravilnik o e-aukciji”.

Savjetovanju u Tuzli je prisustvovalo preko 40 učesnika.
Predavači Admir Ćebić - pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH, ovlašteni trener za javne nabavke i Miralem Kovačević - savjetnik za javne nabavke u Vladi Brčko distrikta BiH, ovlašteni trener za javne nabavke, obradili su teme:

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI - KAKO ISPRAVNO PRIPREMITI PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

 • Privremeni plan i konačan plan nabavke,
 • Koje podatke sadrži plan nabavke,
 • Kako utvrditi procijenjenu vrijednost prilikom izrade plana nabavke,
 • Pravilan odabir JRJN,
 • Grupisanje i sortiranje nabavki u planu nabavke,
 • Kada i gdje se objavljuje plan nabavke,
 • Izmjene plana nabavke,
 • Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke,
 • Najčešće greški pri izradi plana nabavke.

POSTUPCI MALE VRIJEDNOSTI - DIREKTNI SPORAZUM, KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 • Vrijednosni razredi za postupke malih vrijednosti,
 • Specifičnosti direktnog sporazuma kao postupka javne nabavke,
 • Specifičnosti konkurentskog zahtjeva kao postupka javne nabavke,
 • Na koji način pravilno provesti direktni sporazum,
 • Na koji način pravilno provesti konkurentski zahtjev za dostavu ponuda,
 • Kako izbjeći najčešće greške u provođenju navedenih postupaka javnih nabavki.

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA E-AUKCIJE

 • Početak primjene (1.1.2024. godine),
 • Obaveznost provođenja aukcije,
 • Snižavanje cijene,
 • Takmičenje ponuđača za bilo koju poziciju na rang-listi,
 • Ponovno zakazivanje e-aukcije od strane ugovornih organa,
 • Sistemska notifikacija.

PREGLED DOSADAŠNJIH ISKUSTAVA U PRIMJENI LEGISLATIVE SA PRIMJERIMA IZ PRAKSE

 • Glavni i dodatni predmet nabavke,
 • Garancije uz ponudu,
 • Raspon snižavanja cijene u e-aukciji,
 • Umanjenje cijena nakon e-aukcije,
 • Povlačenje obavještenja sa Portala javnih nabavki,
 • Kriteriji za dodjelu ugovora po lotu,
 • Trajanje ugovora zaključenog na osnovu okvirnog sporazuma,
 • Nabavka po principu “staro za novo”,
 • Izdavanje potvrda o uredno izvršenim ugovorima,
 • Cijepanje nabavke,
 • Aneks ugovora o javnoj nabavci.

IZVOR: Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 18.12.2023.