Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU: Uspostavljaju se registri sefova fizičkih i pravnih lica, kao elektronske baze podataka o ovim bankarskim uslugama. Uspostavljanje i vođenje zakonom bi bilo povjereno Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka

19.10.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu.

Cilj izmjena i dopuna su: utvrđivanje dodatnih standarda transparentnosti pružanja usluga platnog prometa, veće finansijske inkluzije fizičkih lica putem instituta osnovnog platnog računa, te otklanjanja nedostataka važećih normi zakona, uočenih njegovom primjenom.

Zakon propisuje način, sadržaj i oblik informativnog dokumenta o naknadama, koji će obuhvatiti najčešće korišćene platne usluge u Republici Srpskoj. Poboljšanjem transparentnosti i uporedivosti naknada, fizičkim licima će biti omogućeno bolje razumijevanje naknada vezanih za platni račun. Takođe, uvodi se standardizacija pojmova platnih usluga, kao i obaveza njihovog korišćenja, od ovlašćene organizacije, čime bi se fizičkom licu dodatno olakšalo upoređivanje ponuda pojedinih ovlašćenih organizacija.

Jednu od osnovnih novina u pružanju i korišćenju usluga platnog prometa za učesnike - fizička lica predstavljaju i odredbe ovog zakona o platnom računu sa osnovnim uslugama (osnovni platni račun). Osnovni platni račun predstavlja platni račun koji nudi osnovne platne usluge i koristi za izvršavanje platnih transakcija u konvertibilnim markama (obuhvata minimalne platne usluge). Zakonom je predviđeno da ovlašćene organizacije pružaju usluge vezano za osnovni platni račun besplatno ili uz razumnu naknadu koja ne može biti veća od 0,15% prosječne neto plate.

Predloženim zakonom, se uspostavljaju registri sefova fizičkih i pravnih lica, kao elektronske baze podataka o ovim bankarskim uslugama. Uspostavljanje i vođenje zakonom bi bilo povjereno Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka.

Takođe, s obzirom na ranije iskazanu opredijeljenost i potrebu zaštite povjerilaca u postupcima prinudnog namirenja njihovih potraživanja od dužnika, predložene korekcije uočenih nedostataka važećih odredaba Zakona o unutrašnjem platnom prometu ("Sl. glasnik RS", br. 52/2012, 92/2012 - ispr. i 58/2019) trebalo bi da otklone smetnje efikasnoj naplati potraživanja od dužnika fizičkih lica.


IZVOR: Vebsajt Vlada RS, 14.10.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija