Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 27. oktobra 2021. godine 26. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

19.10.2021.


U skladu sa poglavljima VII. i XVI. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

S A Z I V A M

26. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu, 27. oktobra 2021. godine u 10 sati.

Za 26. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Informacija o epidemiološkoj situaciji Covid – 19 u FBiH na dan 04.10.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o osiguranju – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata, predlagači Majra Dautbegović i Alisa Hajdarović – skraćeni postupak
 5. Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije BiH,
 6. Nacrt Zakona o kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu u Federaciji BiH, predlagač Husein Rošić,
 7. Prijedlog Etičkog kodeksa zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, predlagač Etička komisija,
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju i izradi Regulacionog plana historijskog urbanog krajolika Mostara
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj “Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH – 2019. godina” sa Izvještajem Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH “Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstevna zaštita u Federaciji BiH – 2019. godina,
 10. Izvještaj “Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH – 2018. godina”
 11. Prijedlog Rezolucije o zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Federaciji BiH, predlagač Sanela Klarić,
 12. Dokument okvirnog Budžeta Federacije BiH za period 2022.-2024. godina,
 13. Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2021,
 14. Izbori i imenovanja.

 Sjednica će biti održana u Hotelu Hills, Butmirska cesta br.18, Ilidža. 

Napomena: U skladu sa odlukom Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,

svi učesnici prilikom ulaska dužni su predočiti potvrdu o vakcinaciji, potvrdu o prebolovanom Covid-19 unazad šest mjeseci, PCR ili brzi antigenski test, ne stariji od 48 sati. 


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, 13.10.2021.

Naslov: Redakcija