Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Odobreno zaduženje FBiH po aranžmanu s MMF-om


Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na vanrednoj sjednici u Sarajevu donio je odluku da prihvati zaduženje Federacije BiH po Proširenom aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom. Odobreno je i zaduženje po ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta koridor 5-C.

Iznos zaduženja je do 295.361.333 specijalnih prava vučenja ili 720.224.000 KM, što predstavlja dvije trećine od ukupno odobrenih sredstava za BiH u iznosu od 443.042.000 specijalnih prava vučenja odnosno 1.080.336.000 KM.

Rok otplate ovog kredita je 10 godina. Sredstva kredita biće doznačena proračunu Federacije BiH u periodu od tri godine u tranšama – rekla je u obraćanju poslanicima ministrica finansija FBiH Jelka Milićević.

Svaka tranša, istakla je, biće utvrđena i doznačena nakon ocjene MMF-a o uspješnosti provođenja programa, putem kvartalnih pregleda kvantitativnih kriterija izvršenja i strukturnih reformi.

Sredstva kredita koristiće se za pomoć u provođenju ekonomskih politika koje imaju tri glavna cilja.

Prvi cilj je intenziviranje reformi da bi se unaprijedilo poslovno okruženje, privukle investicije, otvorilo više radnih mjesta u privatnom sektoru, te povećao potencijal za rast ekonomije – rekla je Milićević.

Drugi cilj je nastavak procesa fiskalne konsolidacije s namjerom da se osigura stalno smanjenje javnog duga u odnosu na BDP, uz istovremeno smanjenje obima vlade i unapređenje kvaliteta vladine potrošnje.

Očuvanje stabilnosti financijskog sektora i oživljavanje kreditne aktivnosti banaka treći je cilj provođenja ekonomskih politika.

Prošireni aranžman za BiH će pomoći u provedbi ekonomskih politika i reformi, kao i u ispunjavanju finansijskih potreba koje se predviđaju u narednim godinama – poručila je Milićević.

Uporedo s odlukom o zaduženju po proširenom aranžmanu s MMF-om, poslanici Predstavničkog doma su odobrili zaduženje Federacije po ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta koridor 5-C.

Usvojena je i odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke za realizaciju projekta modernizacije cesta u FBiH.


Izvor: Vebsajt BHRT, 18.10.2016.