Zastava Srbije

JAVNA RASPRAVA O RADNOJ VERZIJI NACRTA ZAKONA O FINANSIRANJU ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U FBIH: Rok za komentare 6. oktobar 2023. godine

19.09.2023.


Centar za promociju civilnog društva poziva sve organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu, pravne i ekonomske eksperte/ice, eksperte/ice za javnu upravu, kao i pojedince/ke da se uključe u proces konsultacija na nacrt Zakona o finansiranju organizacija civilnog društva u FBiH.

Federalno ministarstvo pravde je pripremilo Radnu verziju Nacrta zakona o finansiranju organizacija civilnog društva u FBiH.

Ministarstvo je poziv objavilo na svojoj web stranici, gdje su sve zainteresovane strane pozvane da pošalju svoje komentare do 6.10.2023. godine na mail adis.omerovic@fmp.gov.ba

Najavljeni Zakon je od velikog značaja za civilno društvo i važno je da sve organizacije daju svoje komentare, konkretne prijedloge i sugestije po pitanju sadržaja, ali i obima primjene budućeg Zakona.

Svoje prijedloge možete dostaviti i Centru za promociju civilnog društva u formatu koji je vama najprihvatljiviji na mail info@cpcd.ba, najkasnije do 1.10.2023. godine, iako je preporuka da svaka organizacija svoje prijedloge šalje individualno, uzimajući u obzir potrebe cijelog sektora.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Civilno društvo, 14.09.2023.

Naslov: Redakcija