Zastava Srbije

ZAKON O OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU RS: Pravo na pratnju drugog lica na bolničkom liječenju, pored djece do 15 godina kod kojih postoji medicinska indikacija, imaju i djeca do 18 godina

19.09.2022.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je, na 35. posebnoj sjednici, novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da se donošenjem Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju u znatnoj mjeri uređuje širi obim prava osiguranih lica prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Poslanici su podržali prijedlog ovog zakona koji je rezultat zajedničkog rada Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Fonda zdravstvenog osiguranja i brojnih udruženja, organizacija i stručne javnosti, koji su se uključili u oblikovanje ovog zakonskog rješenja kroz kvalitetnu stručnu raspravu. Time je ovaj zakon prilagođen potrebama građana, struke i savremenog zdravstvenog sistema.

Obrazlažući prijedlog ovog zakona, ministar Šeranić je precizirao da se njime unapređuje sistem zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj, a određena zakonska rješenja drugačije i preciznije definišu i uređuju.

On je u tom smislu naveo da se prošireni obim prava odnosi se na osnov za obračun naknade plate u slučaju privremene spriječenosti za rad osiguranika koji je obolio od maligne bolesti, kao i za rad osiguranika čije je dijete oboljelo od maligne bolesti. Osnov za obračun plate u ovim slučajevima predloženim tekstom Zakona povećan je sa 70 odsto na 100 odsto. Istim obim prava predložen je i za trudnice i dobrovoljne davaoce tkiva, organa i ćelija.

On je naveo da su predloženim zakonom znatno proširena prava u vezi sa bolničkom zdravstvenom zaštitom, pa pravo na pratnju drugog lica na bolničkom liječenju, pored djece do 15 godina kod kojih postoji medicinska indikacija, imaju i djeca do 18 godina.

"U slučajevima predviđenim zakonom pravo na pratnju drugog lica na bolničkom liječenju imaju i lica starija od 18 godina kojima je utvrđena potpuna poslovna nesposobnost ili nad kojima je produženo roditeljsko pravo", rekao je ministar Alen Šeranić.

Ministar Šeranić je dodao da je jedan od razloga za donošenje Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju i oslobađanje obaveze plaćanja participacije sve djece uzrasta do 18 godina, što predstavlja i usklađivanje sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

U skladu sa proširenjem prava djeci uzrasta do 18 godina, proširena su i prava iz oblasti stomatološke zdravstvene zaštite, a utvrđuje se i širi obim prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja licima oboljelim od rijetkih bolesti.

Ovim Zakonom propisan je i način finansiranja dijagnostičke procedure i utvrđeno pravo trudnicama kod kojih postoje medicinske indikacije na plaćeni neinvazivni prenatalni test.

Prethodno su usvojeni novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022), kao i Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022), koji zajedno sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju čine set novih zakona u oblasti zdravstva u Republici Srpskoj.

Prethodni Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 - ispr.,17/2008, 1/2009, 106/2009, 39/2016 - odluka US, 110/2016, 94/2019, 44/2020 - dr. uredba i 37/2022) usvojen je još 1999. godine i pretrpio je brojne izmjene. Novi Zakon stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 15.09.2022.

Naslov: Redakcija