Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 25. jula 2023. godine 7. sjednica - Razmatranje Prijedloga zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH

19.07.2023.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 7. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utorak, 25. juli 2023. godine sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I. (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1031/23 od 30. 5. 2023;
 3. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem izvještaju Centralne banke BiH za 2022. godinu;
 4. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o dopuni dnevnog reda sjednice tačkom koja glasi: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, na osnovu člana 14. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 5/03, 42/03, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16, 83/17), od Ministarstva sigurnosti BiH traži hitnu i cjelovitu informaciju o stanju sigurnosti za period od 1. 1. do 15. 6. 2023, s posebnim akcentom na sigurnost djece i maloljetnih lica, maloljetničku delikvenciju i posjedovanje, držanje i nošenje oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava u BiH;
 5. Materijali Upravnog odbora BHRT-a, broj: 01,02-50-18-902/23 od 14. 04.2023:
  a) Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2022. godinu i finansijskom planu BHRT-a za 2022. godinu;
  b) Izvještaj o realizaciji programa BHRT-a za 2022. godinu i Programskim planovima BHRT-a za 2023. godinu;
 6. Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2020. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-16-1-737/23 od 28. 3. 2023;
 7. Izvještaji o radu stalnih komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2022. godinu:
  a) Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije broj: 02-50-8-734/23 od 27.3.2023.,
  b) Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet, broj: 02-50-8-738/23 od 28. 3. 2023,
  c) Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije, broj: 02-50-8-733/23 od 27. 3. 2023;
 8. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2022. godinu:
  a) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj: 03/1-50-14-892- 2/23 od 13. 4. 2023,
  b) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj, broj: 03/3-50-14- 892-3/23 od 25. 4. 2023,
  c) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-14-892- 4/23 od 16. 5. 2023,
  d) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije, broj: 03/4-50-14-892-5/23 od 31. 5. 2023,
  e) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-892-6/23 od 12. 6. 2023;
 9. Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2022. godinu, broj: 02,02/3-50-18-872//23 od 11. 4. 2023;
 10. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka Praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Planiranje budžetskih rashoda u institucijama BiH”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-10-1167/23 od 26. 5. 2023;
 11. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2021. godinu, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-4-1278/23 od 8. 6. 2023;
 12. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2022. godinu, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-4-1279/23 od 8. 6. 2023;
 13. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2022. godinu, broj: 01,02-09-784/23 od 3. 4. 2023;
 14. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2022. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1241/23 od 5. 6. 2023;
 15. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za izbor četiri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-1246-1/23 od 8. 6. 2023;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, broj: 01,02-21-1-1308/23 od 12. 6. 2023.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 13.07.2023.

Naslov: Redakcija