Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 27. jula 2022. godine 31. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

19.07.2022.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je 31. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 27. juli 2022. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 30. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Damir Arnaut, broj: 01-01-1-1037/22 od 6. 7. 2022. (prvo čitanje);
 4. Zahtjev poslanika Denisa Zvizdića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1051/22 od 30. 6. 2022;
 5. Zahtjev poslanika Dženana Đonlagića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1058/22 od 1. 7. 2022;
 6. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanica Mirjana Marinković-Lepić, broj: 01-02-1-505/22 od 31. 3. 2022, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama, predlagač: poslanik Adil Osmanović, broj: 01-01-1-652/22 od 25. 4. 2022, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Denisa Zvizdića da se u dnevni red 30. sjednice Predstavničkog doma uvrsti nova tačka koja glasi: Poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku donese odluku o privremenoj suspenziji carinskih stopa prilikom uvoza robe, i to za sljedeću robu: eurodizel, lož-ulje, benzin BMB 95 i benzin MB 98, broj: 01-50-1-1016/22 od 28. 6. 2022;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Saše Magazinovića i Branislava Borenovića da se u dnevni red 30. sjednice Predstavničkog doma uvrsti nova tačka koja glasi: Razmatranje hitnog usvajanja Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, broj: 02-02-1-298/22 od 11. 3. 2022, s ciljem minimiziranja negativnih ekonomskih efekata zbog visoke cijene nafte i naftnih derivata, broj: 01-50-1-1018/22 od 28. 6. 2022;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića u okviru rasprave o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. koji glasi: “Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH poziva Tužilaštvo BiH da istraži rad, djelovanje i postupanje Ministarstva finansija i trezora BiH i Vijeća ministara BiH, utvrdi sve okolnosti i eventualnu odgovornost zbog čega je prekršen član 10. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, te utvrdi razloge zbog kojih nije, u skladu s propisanim rokovima, Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. dostavljen Predsjedništvu BiH, čime je onemogućeno pravovremeno usvajanje Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022, kao i ugroženo održavanje Općih izbora koje je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine za 2. oktobar 2022”, broj: 01,02-02-1-911/22 od 28. 6. 2022,
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Mišljenju Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Nenad Nešić, broj: 01/1-50-3-3-28/22, veza: 01-02-1-812/22 od 28. 6. 2022;
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Saša Magazinović (zakon po hitnom postupku), broj: 01-02-1-687/22 od 28. 6. 2022;
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Zvizdić (zakon po hitnom postupku), zakon broj: 01-02-1-818/22 od 28. 6. 2022;
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem izvještaju o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-37-1-786/22 od 28. 6. 2022;
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića u okviru rasprave o Izvještaju o radu Privremene istražne komisije Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine koji glasi: “Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana predloži Predstavničkom domu Odluku o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Akcionog plana provođenja 15 preporuka iz Poglavlјa IV. 'Predložene reforme' iz Izvještaja o radu Privremene istražne komisije za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine”, broj: 01-50-4-906/22 od 28. 6. 2022;
 16. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Privremene istražne komisije Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-4-906/22 od 28. 6. 2022;
 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Osnovne pretpostavke za inspekcijski nadzor u institucijama BiH”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-2242/21 od 28. 6. 2022;
 18. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Problemi i nedostaci institucija BiH u sistemu javnih nabavki”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-2264/21 od 28. 6. 2022;
 19. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Informaciji o radu Tužilaštva BiH za 2021. godinu, broj: 01-09-555/22 od 28. 6. 2022;
 20. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu Branislava Borenovića da se za članove Zajedničke komisije oba doma za usaglašavanje teksta Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost imenuju poslanici: Mirko Šarović, Predrag Kožul i Šemsudin Dedić, broj: 01-02-1-378/22 od 28. 6. 2022;
 21. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Mirjane Marinković-Lepić kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da u roku od 90 dana korigira cijenu takse koja se plaća prilikom odricanja od bosanskohercegovačkog državljanstva, te da je uskladi s taksama država u regionu, broj: 01-50-1-542/22 od 28. 6. 2022;
 22. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Zlatana Begića kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da dopuni Odluku o kriterijima za utvrđivanje dodatka na plaću na osnovu obavljanja složenih informatičko-aplikacijskih poslova u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 38/09), te druge akte, čime će se omogućiti dodatak na plaću, odnosno potencijalno uvećanje plaće zaposlenim informatičarima sa srednjom stručnom spremom, broj: 01-50-1-861/22 od 28. 6. 2022;
 23. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I, predlagač: Vijeće ministara BiH), zakon broj: 01,02-02-1-495/21 od 16. 3. 2021;
 24. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-863/22 od 2. 6. 2022;
 25. Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2021. godinu, broj: 01,02,03-50-18-900/22 od 8. 6. 2022;
 26. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-910/22 od 8. 6. 2022;
 27. Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2021. godinu i Finansijski plan BHRT-a za 2022. godinu s pratećim mjerama i efektima tih mjera, podnosilac: Upravni odbor BHRT-a, broj: 01,02-29-904/22 od 8. 6. 2022;
 28. Izvještaj o realizaciji programa BHRT-a za 2021. godinu i Programski planovi BHRT-a za 2022. godinu, podnosilac: Upravni odbor BHRT-a, broj: 01,02-29-903/22 od 8. 6. 2022;
 29. Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2021. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-18-1036/22 od 28. 6. 2022;
 30. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u BiH”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-954/22 od 16. 6. 2022;
 31. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Upravljanje carinskim terminalima”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-955/22 od 16. 6. 2022;
 32. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2021, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1102/22 od 8. 7. 2022;
 33. Inicijativa o usklađivanju troškova prijevoza i toplog obroka zaposlenih u institucijama BiH, predlagač: poslanici iz Kluba HDZBiH – HNS, broj: 01-50-1-890/22 od 7. 6. 2022;
 34. Poslanička inicijativa Predraga Kojovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana od usvajanja ove poslaničke inicijative, izradi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost Bosne i Hercegovine kojim bi se ukinulo plaćanje PDV-a na doniranu hranu kojoj se približava istek roka trajanja, broj: 01-50-1-917/22 od 10. 6. 2022;
 35. Poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku izdvoji iznos od 200.000,00 KM za sanaciju štete i izradu novih 700 kamenih cvjetova s imenima antifašista koji su dali svoje živote za slobodu grada Mostara i čitave Evrope, te za buduću integralnu institucionalnu zaštitu i osiguranje ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-950/22 od 16. 6. 2022;
 36. Poslanička inicijativa Edite Đapo kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da pripremi Prijedlog zakona o moru i dostavi ga Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje, broj: 01-50-1-967/22 od 20. 6. 2022;
 37. Poslanička inicijativa Edite Đapo kojom se zadužuje Direkcija za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) da preuzme dužnost čuvanja i zaštite objekta Partizansko groblje u Mostaru, broj: 01-50-1-968/22 od 20. 6. 2022;
 38. Poslanička inicijativa Nermina Nikšića o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost koje bi se odnosile na ukidanje PDV-a na doniranu hranu, broj: 01-50-1-978/22 od 22. 6. 2022;
 39. Poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku donese odluku o privremenoj suspenziji carinskih stopa prilikom uvoza robe, i to za sljedeću robu: eurodizel, lož-ulje, benzin BMB 95 i benzin MB 98, broj: 01-50-1-1016/22 od 27. 6. 2022;
 40. Poslanička inicijativa Jasmina Emrića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi dopunu Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 12/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18), tako da se dodaje novi član 7c. koji glasi: “Izuzetno od člana 7. ovog zakona za obračun plaća izabranih i imenovanih lica, čiji su platni razredi i koeficijenti utvrđeni u članu 8. (Platni razredi i koeficijenti za izabrana i imenovana lica), članu 8a. (Platni razredi i koeficijenti za poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH) i članu 10. (Platni razredi i koeficijenti za izabrana i imenovana lica Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH) ovog zakona, koristit će se osnovica u iznosu od 475,69 KM”, broj: 01-50-1-1068/22 od 4. 7. 2022;
 41. Poslanička inicijativa Mirjane Marinković-Lepić kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Zakona o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine, kojim bi se jasno propisalo koje su institucije nadležne za uklanjanje nepropisno postavljenih tabli, zastava i drugih vrsta oznaka na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini te osigura izmjene Pravilnika o obliku, sadržaju oznaka i druge saobraćajne signalizacije kojim se označava granični prijelaz i njegovo područje, blizina granične linije kao i način postavljanja tih oznaka i signalizacije i drugih podzakonskih akata u skladu s navedenim izmjenama Zakona”, broj: 01-50-1-1103/22 od 8. 7. 2022;
 42. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Koridor 5c u FBiH – dio 3 – poddionica: Poprikuše – Nemila) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan, broj: 01,02-21-1-1079/22 od 6. 7. 2022.

IZVOR: Izvor: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 14.07.2022.

Naslov: Redakcija