Zastava Srbije

PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE UTVRDILA NEPRAVILNOSTI U SVAKOM DRUGOM KONTROLISANOM OBJEKTU

19.07.2021.


Inspektori Poreske uprave Republike Srpske su, u okviru nastavka opsežne akcije pojačanih kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i kontrola prijavljivanja radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa širom Republike Srpske u protekloj sedmici izvršili 139 kontrola, te su u 71 slučaju utvrdili nepravilnosti, zbog čega su izdali 78 prekršajnih naloga na ukupan iznos kazne od 239.000 maraka.

Istovremeno, inspektori Poreske uprave RS su za 47 poreskih obveznika izrekli usmeno rješenje, tj. mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti koja neće biti izvršena ukoliko poreski obveznici u roku od 72 časa od izricanja mjere, u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama, uplate izrečenu novčanu kaznu. Takođe, inspektori su izrekli i četiri pisana rješenja o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti, u trajanju od 15 i 30 dana. Pored toga, u okviru ovih kontrola inspektori Poreske uprave RS su otkrili i devet neprijavljenih radnika.

Najviše nepravilnosti utvrđeno je kod poreskih obveznika sa područja koje pokrivaju područni centri Poreske uprave RS u Doboju i Banjaluci, gdje su u 17, odnosno 15 slučajeva utvrđene nepravilnosti, dok je u ta dva područna centra izvršeno i najviše kontrola.

Sankcionisani poreski obveznici na područjima lokalnih zajednica Gradiška, Laktaši, Prnjavor, Novi Grad, Kozarska Dubica, Prijedor, Kostajnica, Teslić, Banja Vrućica, Brod, Stanari, Doboj, Modriča, Bijeljina, Zvornik, Bratunac, Sokolac, Istočna Ilidža, Pale, Bileća i Foča.

Inspektori Poreske uprave RS će i u narednim danima nastaviti sa ovom akcijom pojačanih kontrola na teritoriji cijele Republike Srpske. Kontrole će u okviru ove akcije biti vršene svakog radnog dana, ali i u dane vikenda i to u smjenama.

Poreska uprava RS poziva poreske obveznike da poštuju zakonske propise u ovoj oblasti, a sve građane da prijave apsolutno sve slučajeve neizdavanja fiskalnih računa ili druge nepravilnosti koje uoče i to putem e-mail adrese: kontakt@poreskaupravars.org ili na brojeve telefona istaknute na internet stranici Poreske uprave RS, u rubrici "Prijava neizdavanja fiskalnih računa".


IZVOR: Vebsajt Ba.ekapija, 16.7.2021.