Zastava Srbije

ODRŽANA SJEDNICA VLADE RS: Usvojeno više akata

19.06.2023.


Vlada Republike Srpske usvojila je Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01. januara 2023. godine do 31. marta 2023. godine.

Prihodi i primici planirani budžetom u prvom kvartalu 2023. godine ostvareni su u iznosu od 1,117.7 miliona (milijardu i 117 miliona) KM, što je za 17 odsto manje u odnosu na Budžet, a za 6 odsto više u odnosu na finansijski plan za prva tri mjeseca 2023. godine.

Prihodi od direktnih poreza u prva tri mjeseca 2023. godine iznose 522.6 miliona KM, što je za 9 odsto više u odnosu na Budžet, a za 12 odsto više u odnosu na finansijski plan za prvi kvartal 2023. godine,

Indirektni porezi u prvom kvartalu ove godine iznose 397.1 milion KM, što je za 17 odsto manje u odnosu na Budžet, a za 3 odsto više u odnosu na finansijski plan za prva tri mjeseca 2023. godine.

Rashodi i izdaci planirani budžetom na opštem fondu za prva tri mjeseca 2023. godine iskazani su u iznosu od 1,059.0 miliona KM, što je za 21 odsto manje u odnosu na Budžet, a za 1 odsto manje u odnosu na finansijski plan za prvi kvartal 2023. godine.

Izdaci za otplatu dugova u prvom kvartalu 2023. godine iznose 145.4 miliona KM, što je za 37 odsto manje u odnosu na Budžet, a za 2 odsto manje u odnosu na finansijski plan za prvi kvartal 2023. godine.

no-dug je u prvom kvartalu 2023. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 100.4 miliona KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 63.8 miliona KM.

Rashodi i izdaci koji se odnose na projekte koji se finansiraju iz Programa javnih ulaganja Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2023. godini, u prvom kvartalu 2023. godine evidentirani su u iznosu od 12.5 milion KM.

Vlada Republike Srpske je usvojila Informaciju o odobravanju i upotrebi donatorskih sredstava Vlade Republike Srpske. Od septembra 2017. godine zaključno sa avgustom 2022. godine, Vlada Republike Srbije doznačila je 15 donacija Republici Srpskoj putem Ministarstva finansija Republike Srpske u ukupnom iznosu od 188,3 miliona KM. Od pomenutog iznosa, do sada je isplaćeno 182,3 miliona KM ili 96,83 odsto.

U Republici Srpskoj raspoređeno je ukupno 172,8 miliona KM, od čega je finansirano 136 projekata, u oblasti putne, privredne, sportske i socijalne infrastrukturu, a ulagano je i u zdravstvo, u ukupno 53 jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Donatorska sredstva Srbije usmjerena su i u pojedine lokalne zajednice u Federaciji BiH (Drvar, Glamoč, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bosanska Krupa i Mostar), gdje je finansirano 26 projekata iz oblasti putne infrastrukture, vodosnabdijevanja, školstva, zdravstva, kulture i sporta, te ulaganja u obnovu i izgradnju vjerskih objekata Srpske pravoslavne crkve.

U Brčko distriktu BiH donatorskim sredstvima Srbije je finansirana izgradnja dječijeg obdaništa u iznosu 500.000 evra.

Vlada Republike Srpske je razmatrala Informaciju o Sporazumu o finansiranju programa prekogranične saradnje BiH sa Srbijom za period 2021-2027. godine, te usvojila zaključak da se Sporazum uputi u dalju proceduru usvajanja.

Ukupan budžet Sporazuma o finansiranju 2021 – 2027. godina iznosi 16,2 miliona evra, od čega je ukupan doprinos Evropske unije 14 miliona evra.

Opšti cilj Programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina za period 2021-2027. godinu (u daljem tekstu: Program 2021-2027. godina) je promovisanje dobrokomšijskih odnosa, podsticanje integracije u Evropsku uniju, unaprijeđenje društveno-ekonomskog razvoja programskog prekograničnog područja kroz društveno i ekonomsko uključivanje određenih grupa, posebno mladih, te za konkurentnost turizma.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća. Uredba je donesena s ciljem dodatnog unapređenja postupka dodjele podsticaja, a prilikom izrade Uredbe uveženi su određeni prijedlozi poslovne zajednice i samih korisnika podsticaja.

Podsticaji se dodjeljuju za projekte digitalne transformacije, tehničkih inovacija, organizacija učešće na sajmovima, organizacija sajmova i konferencija te očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti.

Cilj je da se omogući sufinansiranje projekata u što većem obimu kako bi podnosiocima zahtjeva olakšali bržu realizaciju projekata, koji će unaprijediti poslovanje malih i srednjih preduzeća i omogućiti bolju promociju naše privrede kod projekata koji se odnose na sajmove i konferncije.

Takođe, u cilju očuvanja starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti u potpunosti će se finansirati projekti subjekti, koji imaju status starih zanata kako bi isti opstali i prenijeli našu tradiciju i vrijednosti na nove generacije.

Na sjednici je usvojena i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja. Postupak dodjele podsticaja za direktna ulaganja, odnosno za podršku realizacije investicionih projekata privrednih subjekata provodi se u skladu sa Zakonom o podsticajima i Uredbom o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja.

U toku sprovođenja postupka dodjele podsticaja u 2022. godini konstatovano je da je potrebno djelimično intervenisati u sadržaju Uredbe. Nakon obavljenih konsultacija sa poslovnom zajednicom, a s ciljem unapređenja postupka dodjele podsticaja za direktna ulaganja, predložene su izmjene i dopune uredbe.

Predviđeno da uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja, u cilju što ranijeg raspisivanja javnog poziva i ostvarivanja prava privrednih subjekata na podsticaje za direktna ulaganja, a to je u opštem interesu sektora privrede u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduća za period 2023-2025. godine.

Novi Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2023-2025. godine pripremljen je u skladu sa propisima iz oblasti starteškog planiranja. Akcionim planom za sprovođenje Strategije razrađena je okvirna dinamika realizacije ciljeva, prioriteta, mjera, ključnih projekata i aktivnosti u periodu od 2023-2025. godine. Takođe, planirana su finansijska sredstva i određeni nosioci realizacije. Akcioni plan je pripremljen u saradnji sa nadležnim ministarstvima i institucijama Republike Srpske, te međunarodnim organizacijama koje su nosioci realizacije pojedinih projekata i aktivnosti.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o učešću jedinica lokalne samouprave u finansiranju vantjelesne oplodnje u 2022. godini.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta kontinuirano prati demografska kretanja u Republici Srpskoj i analizira trenutne mjere koje se primjenjuju, a koje se mogu svrstati u domen populacione politike. Jedna od tih mjera je pružanje finansijske pomoći pri liječenju neplodnosti kod parova. Finansiranjem tri besplatna pokušaja vantjelesne oplodnje, Vlada Republike Srpske je uočila značaj ove pronatalitetne mjere i na taj način se Republika Srpska po ovom pravu izjednačila sa drugim razvijenijim zemljama.

Prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u 2022. godini odobreno je ukupno 591 zahtjev za vantjelesnu oplodnju, za prvi pokušaj 327, za drugi pokušaj 185 a za treći 79 zahtjeva. Troškovi za ove namjene u 2022. godinu su iznosili 2,9 miliona KM.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta od 2011. godine zagovara kod jedinica lokalne samouprave da finansiraju/sufinansiraju naredne postupke vantjelesne oplodnje. Ministarstvo je od jedinica lokalne samouprave dobilo podatake za 2022. godinu: o broju pristiglih i odobrenih zahtjeva za finansiranje postupaka vantjelesne oplodnje, iznosu odobrenih sredstava, iznosu planiranih sredstava, te ukoliko nije planirana posebna budžetska pozicija za ove namjene, da li se troškovi za postupke vantjelesne oplodnje finansiraju sa drugih budžetskih pozicija i u kojem iznosu.

U 2022. godini opštine/gradovi su ukupno zaprimile 264 zahtjeva za finansiranje/sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje. Od ovog broja jedinice lokalne samouprave su odobrile 246 zahtjeva ili 93% u iznosu od 715.197,66 KM. Najveći broj pristiglih zahtjeva imali su: Banjaluka, Bijeljina, Prijedor, Pale, Istočno Novo Sarajevo, Kozarska Dubica, Rogatica, Doboj i Prnjavor.

Prema dobijenim informacijama, sredstva za finansiranje troškova postupaka vantjelesne oplodnje u budžetima za 2023. godinu planiralo je 17 opština/gradova, u okviru drugih pozicija za ove namjene 26 opština/gradova, a njih 9 bi finansiralo troškove sa nekih drugih budžetskih pozicija (budžetska rezerva), ukoliko bi imali zahtjeva za ovakve namjene. To znači da bi troškove za finansiranje postupaka vantjelesne oplodnje u 2023. godini finansirale 52 jedinice lokalne samouprave.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 15.06.2023.

Naslov: Redakcija